Вітонізькі

1490 року війт Труш представляв луцьких міщан («а з мещан луцких») під час продажу будинку у місті Луцьку паном Онишком Вітонизьким княгині Марії Ровенській.Вітонізька Варвара (чоловік
Прокіп Венсковський).
Рік написання: 1656.
Віровизнання: римо-католичка.
Місце поховання: Затуре-
цький костел оо. августініан.
Пожертви: Затурецькому костелу
оо. августініан . 500 злотих, на
затурецький шпиталь . 50 злотих.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 93. .Арк. 414,415 зв.
99. Вітонізька Марцибела
(чоловік Миколай Гораїн).
Рік написання: 1620.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Вітонізька церква.
Пожертви: на Вітонізьку церкву .
ризи і 10 кіп литовськи грошей.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 26.. On. 1..
Спр. 27. . Арк. 251 зв..253 зв.
100. Вітонізька Софія.
Рік написання: 1627.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання. Вітонізька церква.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїни: Ф. 25.. On. 1..
Спр. 160. .Арк. 109 зв..111 зв.
101. Вітонізький Михайло
(дружина Катерина Кузевичівна).
Рік написання: 1628.
Віровизнання: уніат.
Місце поховання: Успенський
собор у Володимирі.
Пожертви: В разі смерті дітей по
смерті дружини всі маєтки Вітонізького
мали відійти Успенському собору у
Володимирі.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 28.. Оп.1..
Спр. 62. .Арк. 973,974 зв.
102. Вітонізький Семен.
Рік написання: 1641.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання. Вітонізька церква.Пожертви: відсутні.
ЦЩАКУкраїни:Ф. 25.. On. 1..
Спр. 230. .Арк. 703.706.
Comments