Вітинські

З 1643 р. в Києві був новий підвоєвода Ян Вітинський. Його ім’я згадується з цією 
титуляцією у вироках 1645 та 1646 рр. [36, арк. 1]. За його підвоєводства «Войтех 
Єндровський, понамісник замку київського» приймав заяви до київського гродського суду 
в квітні 1644 р. [7, с. 47]. 
36.Державний архів міста Києва. – Ф. 1. – Оп. 1. – Од. зб. 4147.
7. Україна перед Визвольною війною 1648 – 1654 рр. Збірка документів (1639 – 1648) / відп. ред. 
М. Петровський, К. Гуслистий. – К.: Вид-во АН УРСР, 1946. – 256 с
Comments