Вишотравки


Івана Васильовича Вишетравку,Починається книга записами за липень 1572 р., коли у Заславі пе-
ребували комісари Г. Ходкевича на чолі з Ярошем Вишетравкою задля 
передачі уряду заславського намісника Василю Коптю. Перші сторінки 
стосуються обов’язкової у таких випадках процедури звітування («здачі 
уряду») попереднього старости і розгляду скарг на нього, внесених 
місцевими волощанами (як шляхтою-ленниками княжат Заславських, 
так і простими міщанами та селянами).Archiwum Państwowe w Krakowie. – Oddział na Wawelu. – Archiwum 
Sanguszków, Rękopisy, № 27

складно визначити, в якому Городиському
монастирі в серпні 1626 р. заповіла себе похова-
ти «Софія Околовна Кшиштофова Олецька Чу-
рилова» [ЦДІАК України. – ф. 25 (Луцький ґродський суд). – оп. 1., спр. 154, арк. 603], а пізніше її се-
стра «Олександра Околовна Самійлова Вишо-
травчина» (духівниця від 8 червня 1641 р.) [ЦДІАК України. – ф. 25 (Луцький ґродський суд). – оп. 1., 
спр. 225, арк. 752 зв.]. Відомо також про існуван-
ня жіночої Городиської Успенської обителі в
Холмсько-Белзькій єпархії [Ґіль А. Унійні монастирі Холмсько-Белзької єпархії (1596–
1720) / А. Ґіль // Ковчег. – 2007. – № 5. – С. 281–294. – 
Бібліогр. в тексті., 285–286]. 
Comments