Вислобоцькі

ВИСЛОБОЦЬКІ - дрібношляхетський рід Львівської землі


Джерело:
Смуток І. Дрібношляхетські роди Львівської землі на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст.

З актів Перемишльського земського суду відомий Васько Вислобоцький, одружений з Анною Блажівською. Його дружина в 1559 р. разом з Тустановськими була позвана Зофією Тустановською з приводу руйнування млина. У документі вона називається Анною Олешковою, від імені свго першого чоловіка покійного Олехна.ii Через чотири роки вона відступила свої частки в Тустановичах синам від першого шлюбу Миську, Іванкові і Гаврилові Тустанівським.iii В обидвох випадках Васько Вислобоцький зۥявляється виключно як чоловік Анни, а не співвласник майна в Тустановичах. Якщо подружжя певний час мешкало в селі, то після 1563 р., коли Анна позбулася нерухомості на користь синів, серед шляхти Тустанович і Тустанівської Волі вони більше не зۥявляються.
ii Центральний Державний історичний архів України у м. Львові (ЦДІАУ у м. Львові). – Ф. 14. – Оп. 1. – Cпр. 271. – С.419-420.
iii Там само. – Cпр. 19. – С. 821-822.
Comments