Вешняки

7 жовтня 1524 р. овруцький намісник
пан Михайло Халецький також за наказом великого князя литовського
надав овруцькому зем’янину Федку Омеляновичу Вешняку пусту землю і
пусте Зенківське дворище в Овручі27. Розпорядчим листом від 16 вересня
1523 р. Сигізмунд І Старий наказував овруцькому наміснику ув’язати
господарського слугу Федка Омеляновича у пусту путну Волненицьку
землю і пусте дворище в Овручі28.
27 LM 12. — P. 333. 
28 Ibidem. — P. 247–248.


Вешняк Федір Якубович (? – 1610 – 1650 – ?) – шляхтича. сотник 
жаботинський Чигиринського полку (1638 – ?). У квітні 1648 р. один 
із керівників повстання реєстрових козаків в урочищі Кам’яний Затон 
та організував їх перехід на бік Б. Хмельницького. Учасник Жовтоводської 
та Корсунської битв (1648). Чигиринський полковник (? – 1648.06. – 
1650.12.10. [14,с.344] – ?). Перший посол з білоцерківської ради до 
Варшави (1648.06.08.[3,с.281]). Брав участь в українсько–польських пере-
говорах у Переяславі в лютому 1649 р. 3 травня 1649 р. з Чигирина виїхав 
гетьманським послом до Москви, 12 травня проїхав Путивль, 5 червня 
делегація була прийнята царем. Від гетьмана подарував коня і лук. 13 черв-
ня отримав царську грамоту з готовністю прийняти військо Запорозьке 
під свою опіку[3,с.309,318]. У битвах під Збаражем (1649) та Зборовим 
(1649) був наказним гетьманом. 
3. Акты относящиеся к истории Южной и Западной России, собраные 
и изданые археографической комиссией. – Т. IІІ. – Спб., 1861 (Далі – Акты 
ЮЗР). Comments