Веселовські

ВЕСЕЛОВСЬКІ - заславські земяни.

Цей принцип дуже добре відчув на собі один з найколоритніших представників дрібного заславського рицарства 
кінця XVI ст. Нестор Веселовський. 10 серпня 1573 р. він скаржився у суді на власних селян, які напередодні його повернення додому, «нашедши моцно кгвалтомъ, в дому моемъ пивницу отбили и пиво попили». Побутова сценка, швидше за все, завершилася би цілком мирно, якби не та обставина, що Веселовського у подорожі супроводжувало 
двоє приятелів-сусідів, перед якими не личило показувати свою поступливість. Після відмови селян видати ініціатора вчинку і хамської відповіді одного з учасників дебошу, шляхтич вирішив покарати нахабу, вдаривши його кухлем пива, що потрапив під руку. Потерпілий, як можна здогадатися, до суду не звернувся, натомість усі присутні, як згадував згодом пан Нестор, «не маючи до мене жадное потребы, огород мой власный, который был огорожонъ частоколомъ, на кий розобрали и мене самого оным колемъ збили и зранили, и огород… мой вытравили» [Archiwum Państwowe w Krakowie. – Oddział na Wawelu. – Archiwum Sanguszków (APK AS). – APK AS. – Rękopisy, № 27., s. 290-292].
Comments