Верховські

ВЕРХОВСЬКІ гербу Корчак - волинський земянський рід, родове гніздо - село Верхів або Верхув Луцький повіту.
 Село згаду­ється в 1545 р. під час ревізії луцького замку як власність: Грицька, Янка, Левка і Олехни, які були зобов'язані до утримування 2 городень луцького замку (Яблоновський, Ревізії, 38, 49), а також в поборовому реєстрі 1570 р., коли село належало до Левка Федора і Гричка (Грицька) Верховських, які платять від В. з 3 дим. і 6 город. В 1577  р. с належало до Левка і Хведора Верховських, як рівнож до Павла Козинського (Яблоновський, Волинь — 16, 17, 59, 62, 101, 104, ПО).

Верховські герба Побог – із Серадзького воєводства (деякі осіли і в Україні; так, Олександр Верховський за часів Ш.Окольського був підстаростою й летичівским ґродським суддею). 

Верховський привів до війська С.Хмелецького «охочих кілька сот».
Верхівські Михайло Іванович
«Пугач» Могиляни 1577–1597.

 Верховська Софія.
Рік написання: 1657.
Віровизнання, римо-католичка.
Місце поховання: не зазначено.
Пожертви: на костел, при якому
буде поховано його тіло, . 3 тис злотих.
ЦЩАК України: Ф. 25. . On. 1. .
Спр. 285. . Арк. 998,999 зв.Верховський Григорій
(дружина Федора Марковська). Рік написання: 1617.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Ясенинська церква.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 25. . On. 1. .
Спр. 106. .Арк. 586.588.
81. Верховський Михайло
(дружина Настасія Кукольська).
Рік написання: 1626.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: Ясенинська церква.
Пожертви: відсутні.
ЦДІАК України: Ф. 25.. Оп.1..
Спр. 154. . Арк. 1044.1046.

ВЕРХОВСЬКІ (Wierchowscy) – земянський рід, у XVІ–XVІІI ст. землевласники у Волинській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 322.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 2, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 246.

Олег Однороженко


Comments