Верхняцькі

У 1579 році Київський воєвода і маршалок Волинської землі князь 
К.Острозький купив селище Верхняки біл річки Мурахві (Мурафі) і 3 
стави при Клокотині, притоці Мурахви, у Яська Верхняцького за 8000 кіп 
литовських грошів [2. Документи Брацлавського воєводства 1566-1606 років. Наукове видання /
Упорядн. М. Крикун, О. Піддубняк. – Львів, 2008., c. 239].
Comments