Верещинські

ВЕРЕЩИНСЬКІ (Верещинські з Верещина, Werescynsstij, Wereszczyńscy) – земянський рід, у XV–XVІІ ст. землевласники у Холмській землі.

1. На червоному полі срібний знак у вигляді двох півкіл з заокругленими кінцями, які з’єднано поясом.

Джерела:
Джерела:
– печатка Васька (Машка) Верещинського з Верещина 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 11, 62, n. 13; Sygn. 33, st. 658; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 208).
– печатка Васька (Машка) Верещинського з Верещина 1447–1448 рр. (AGAD, Perg. 4834; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 59, il. 156).

печатка Васька (Машка) Верещинського 1447–1448 рр.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– печатка Йосифа зі Збаража Верещинського 1596 р. (AGAD, AZ, Sygn. 3036, st. 28).
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1036.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 688–689.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 442.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 278.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 250.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 314, 332.
– Czarnecki W. Szlachta ziemi chełmskiej. – S. 287.

Олег Однороженко

Comments