Верещаки

ВЕРЕЩАКИ (Верашчака (Wereszczaka) - боярський, потім дрібношляхетський рід з Кобриня. Родовий маєток Камінь, на який вони мали привилеї древніх Литовських князів [1] . Еско Верещака, боярин кобринский [2]. Володіли родовою маєтністю с. Верещаки. Вере­щак Федір в 1601 р. спродав маєтність Валентію 
Єгерському.

Примітки:

1. Boniecki, Poczet Rоdоw, 363.
2. ю. з. 1465. A. S. I, 58.

Джерела:
Boniecki, Poczet Rоdоw, 363.
НГАБ ф. 319, воп. 1, спр. 10, арк. 123-126; воп. 2, спр. 469. ' 

Публикації: 
Левицький О. Український шляхтич Прокіп Верещака і його пригоди під час Хмельниччини.Wereszczaka herbu Lis, w Brześciańskim województwie. Adam Wereszczaka podpisał elekcją Władysława IV. Bazyli Jana III. Królów Polskich. N. miał za sobą Adamowiczownę Starowolską. Okol. t. 2. fol. 93. Filip Eufrozynę Krasowską podkomorzankę Mielnicką, wdowę po Sawickim wojewodzicu Brześciańskim; brat jego rodzony Józef poborca 1691. ale gdzie indziej widziałem herb ich podobniejszy do Kościeszy. N. miał za sobą Brygittę Oborską. Dominik w zakonie naszym tymi czasy. N. była za Janem Antonim Nowickim skarbnikiem Chełmskim. Prokop komornik Czerniechowski w roku 1660. Paweł Wereszczaka burgrabia kucki 1690. 

N. Wereszczaka chorąży Brzesko Litewski. - R. 1778. Bogusław Wereszczaka łowczy Brzesko Litewski. - Dominik Jezuita. - Konstytucja sejmu r. 1659. Prokopowi Wereszczace [str. 278] komisarzowi granicznemu Czerniechowskiemu nadała majętność Kamionkę i Mączną pod Owruczem, także Wiernosław. - Const. Vol. IV. fol. 650. - Krasicki.
Верашчака Богуш / Богушъ Верещяка – дв. [39]. 
59. Верашчака Іван / Иванъ Верещяка – дв., б. кобрынскі [39, 163]. 
60. Верашчака Мішка / Мишко Верещяка – дв. [39]. 
61. Верашчака Сенька (Сямён) / Сенько Верещяка / Семен Верещака – дв., 
б. кобрынскі [39, 163]. 
62. Верашчака Сцецка / Стецко Верещяка – дв. [39]. 

Верещака вывод 1798 г. герб Костеша
 Опубликовано: 16.08.2019 18:52
 Автор: Анищенко Евгений Константинович
 Просмотров: 49
ВЕРЕЩАКА вывод 1798 г. герб Костеша в новогруд. и Кобрин
НИАБ, ф. 616 оп.1 д. 154 л. 239-242
Ян семенович 1582 в кобрин. Фл. Камень, липова прилуки
Константин 1737 с. базилий б. ян тест. 20.06.1667
Базилий дети иосиф ж. теодора саваневская кароль филип брестский скарбник 1694-1706
Филип дети 1731-1758 фл. Тугановичи стефан Новогруд подкоморий (с. элевтер яцек август фелициан кароль франц 1797) антон 1774 (с. иосиф и михаил)
Фл. Балтуки в Ошм.

3. Генеалогічний розпис (реконструкція) та біограми роду Верещак.

І

Еско Верещака (1465), 
боярин кобринский, ю. з. 1465. A. S. I, 58.

ІІ

........ ..........
Петро
Со своих владений кнг. Ульяна с «дочкой своей Анной» в 1499 году отписала своему слуге «Ескови Данилови Кердавичови» владения в Городце – «дворище Киршовское», при этом были бояре Грушевские Петр Ивашко Верещака, брат его Сенько и Онисько Яцкович. «А про липшую справедливость и печать есьми сына своего к сему листу нашему приложили». Сохранилось и пожалование Анны тому же слуге «Еску Данилову сыну Кирдевичу» третьей части дворища Стояковского, которое датируется некоторыми той же датой, что и грамота Ульяны.
Сенько

ІІІ


Мишко ........ (1511, 1524), 
В 1524 г. к господарю обратились дворяне Мишко, Стецко, Иван, Сенько и Богуш Верещаки и «поведили», что они владели имением Камінь.
Райца впервые упоминается в 1511 году в документах Литовской Метрики. Ее владельцами тогда были Богуш и Мишка Верещака из имения Камень под Кобрином.
Стецко, 
В 1524 г. к господарю обратились дворяне Мишко, Стецко, Иван, Сенько и Богуш Верещаки и «поведили», что они владели имением Камінь.
Иван (1524, 1537)
3.III.1524 к господарю обратились дворяне Мишко, Стецко, Иван, Сенько и Богуш Верещаки и «поведили», что они владели имением Камінь. На маёнткі ў Кобрынскім пав. Вотчына (ад дзядоў) ЛМ спр. 18, арк. 153v.—154v. Паводле Попісу 1528 г. ставіў 2-х .коней.
1.VІI.1537, суд з королевою Боною на 2 дворышчы: «Гончаровское и Ганцовское» Паводле рашэння суда ЛМ Спр. 21, арк. 196—198 Суд з б-мі кобрынскімі «Семеном и Иваном Верещаками».
Сенько (1524, 1537)
В 1524 г. к господарю обратились дворяне Мишко, Стецко, Иван, Сенько и Богуш Верещаки и «поведили», что они владели имением Камінь. 
1.VІI.1537, суд з королевою Боною На 2 дворышчы: «Гончаровское и Ганцовское» Паводле рашэння суда ЛМ Спр. 21, арк. 196—198 Суд з б-мі кобрынскімі «Семеном и Иваном Верещаками».
Богуш ........ Верещака (1524)
В 1524 г. к господарю обратились дворяне Мишко, Стецко, Иван, Сенько и Богуш Верещаки и «поведили», что они владели имением Камінь.
Райца впервые упоминается в 1511 году в документах Литовской Метрики. Ее владельцами тогда были Богуш и Мишка Верещака из имения Камень под Кобрином.

 
ІV

Михно Иванович Верещака
володїв маєтністю на Волині, в с. Затурцях і в острові Молчанові, в Луцькім повіті.
1582 г. Щасный, Михаил, Иван Верещаки получили подтверждение на владение Камень в Кобринском уезде от Стефана Батория. 

Іван .........
~ ....... (
Щасний Стецькевич (1569)
Семен......
Вядомы ад імя па бацьку.

V
Ян Михнович Верещака
суддя в Бресті.
Роман Щастнович (1567,1569)
1567, Романъ Верещака съ Каменя и з Болотъ кони 2, пнцр., пр., тр., рогат.
Анна Щастнова
9 сентября 1569, вдова, невіста Богдана Дрозденського
~ Григорій Пашкевич Єлець.
Іван Семенович (1582)
Іван, атрымаў ад караля Стэфана Баторыя прывілей на маёнт. Камень Брэсцкага ваяв. (І582)1, вал даў таксама маёнт. Ліпава, Турна і Прылукі Брэсцкага ваяв.
1. Акгыкаваны ў Брэсцкім земскім судзе 02.10.1597 і ў Навагрудскім павятовым судзе 04.10.1797: ф. 319, воп. 1, спр. 10, арк. 123-126; воп. 2, спр. 469. 


VI..... ........ Верещака
властителі дрібних посад Піщаницї й Мочульної, під Овручом. 
Іван Іванович
тастаментам ад 09.06.1667 [3] перадаў маёнт. Прылукі і сваю частку маёнт. Камень у пажыццёвас валоданне брату і ў вечнае - пляменніку. Атрымалі ад бацькі ў спадчыну маёнт. Камень, Ліпава, Турно і Прылукі, якія падзялілі паміж сабой (1637)[4,5].
3. Актыкаваны 11.01.І668 у Брэсцкім земскім судзе.  ф. 319, воп. 1, спр. 10, арк. 123-126; воп. 2, спр. 469. 
4. У копіях вываау. всраюдна памылкова. пазначана дата «1737». ф. 319, воп. 1, спр. 10, арк. 123-126; воп. 2, спр. 469. 
5. Спасылаліся на дзельчы дакумент ад 30.01.1637. актыкаваны 03.10.1637 у Брэсцкім земскім судзе.  ф. 319, воп. 1, спр. 10, арк. 123-126; воп. 2, спр. 469. 
Костянтин Іванович

VII

Прокіп ......... Верещака
Зважаючи на те, що він писав про себе напотім у лиСтї до московського окольничого Бутурлина: "изъ младости былъ я при столпахъ и любителяхъ церквиправославной Петрѣ Могилѣ и Адамѣ Киселѣ" 1) можна гадати, що вчився він в Київо-Могилянській колегії, а потім, може, на кошти того-ж Кисїля, в Замойській академії, де вчив ся й сам Кисіль разом з своїм інспектором", тодї убогим студентом, Кас. Саковичем.
Наприкінці 1640-х років він мав уже добру клієнтуру, коли був постійним пленїпотентом. (повіреним) митрополита Петра Могили, київського каштеляна Адама Кисїля, волинського маґната князя Владислава-Домінїка Заславського та инших. Крім того, він ще займав уряд коморника граничного Чернигівського. Коли саме Верещака був призначений на сей уряд, точно не відомо. Вперше він згадуєть ся на сім уряді воднім акті 1643 року 2). Чернигівським підкоморієм в 1637-1641 роках був давнїй протектор Верещаки, Адам Кисїль.
Недовго володїв Верещака своїми .дїдичними" Овруцькими маетностями: Піщаницею та Мочульною. Як тільки помер його батько, зараз же знайшов ся спритний ляшок Ян Лютомирський, мечник Чернигівський, який подав королеві облудну інформацію, либонь сї маетности лишились без правних спадкоємців і, як відумерщина, підлягають конфіскатї, та й випрохав собі на їх так званий. .кадуковий" привілей, здобувши якого, зараз же .вибива (силоміць вигнав) з них Верещаку.
Сей довго потім позивав ся з Лютомирським. Між шипим виявилось, що його син Ян був нововірцем і навіть .министром (пастором) люторчзьким. і що, грабуючи, оселю Верещаки в Піщаницї, він, та ще його
спільник, шляхтич Миколай Беневський, прусак, теж нововірець, викинули з його дому св. образи; за се Верещака окремо позвав їх обох до суду за блюзнірство. Ся справа в останній раз розсужувалась у січні 1648 року в київськім гродськім суді, але й тут не скінчилась, бо була перенесена до трибуналу4). Вигнаний з батьківщини Прокіп Верещака оселив ся в Грушках5), маетности свого клієнта князя Заславського, від якого .за свої зичливі послуги" одержав запис па .доживоття", себ-то на право до живота володіти сим маєтком. Се був тоді звичайний спосіб розплати багатих людей з своїми .юристами". Так само розплатив ся з Верещакою за такі-ж послуги й митрополит Петро Могила, записавши йому в дочасне користування аж три фольварки Печерського манастиря під
В Луцьку в 1686 р. поминали рід Максиміліана Верещака, реєнта зем­ського: Данило, Гафія, Опанас, Тетяна, Прокіп, Іван, Василь, Варвара, Прокіп, Федір, Осип, немовля Кате­рина, Маркіян, Максиміліан, Олена, Михайло, Кате­рина, Гаврило. Івана Верещака зустрічаємо в 1619 p., бачимо в синодику і Прокопа, і Василя.

Дружина: Гликеря Баличанка, може дочка або  родичка відомого київського войта Яцька Балики, що помер у 1613 р.
1) Акты Ю. и 3. Р; III, № 94.
2) Архив Юго-Зап. Россіи, ч. І, т, 6, 778.
4) Актова книга К. Центр. Архиву, № 20, стор. 279.
5) Тепер село Житомирського повіту, в ДавидівсысІЙ волости.
Василь-Францішек ......
брат Прокопа. був перекладачем при козацьких послах (латинь). 
Український шляхтич з Волині. Служив канцеляристом у ГВК за Б. Хмельницького (1648-1657). Перекладач. Посол.
Павло .......
брат Прокопа.
 «дворянин» архіманд­рита Печерського Іосифа Тризни.
Данило ......
Брат Прокопа Верещаки. Козацький старшина: у 1659 році дістав від короля маєтки в Овруцькому повіті.
~ Гафія
Афанасій ......
~ Тетяна
Василь Костянтинович
уладальнік спадчынных маёнт. Камень, Ліпава, Турно, Прылукі.

VIIIМаксимиліанъ [Данилович] изъ Каменя Верещака
1686, регентъ земскій Луцкій.
У другій половині XVII cт. на Волині паниВерещаки (родичі Прокопа Верещаки) професійно займалися адво-
катською практикою, яка стала для них своєрідним «сімейним бізнесом». В їх числі слід згадати братів Федора і Максиміліана Верещак які відзначилися високою діловою активністю в Луцькому гродському суді у 70–90-х роках XVII cт. В числі їх клієнтів були, зокрема, гетьман Михайло Ханенко та архімандрит Видубицького монастиря (на той час підданий Росії) о. Теодозій Углицький [3, арк. 35–35 зв.]. Припускаємо, що успішна адвокатська діяльність могла сприяти їх кар’єрі в апараті місцевої влади. Так, якщо Максиміліан Верещака у 1678–92 рр. займав досить скромну посаду «земського реєнта», то його брат Федір Верещака досягнув більших успіхів: у 1672–78 рр. він був луцьким коморником, а з 1680 – луцьким бурграбієм (управителем державного замку). 
В числі провізорів Луцького православного братства згаданого історичного періоду були адвокати Томаш Гуляницький та Максиміліан Верещака [8, с. 106, 112], група волинських правників (Федір Бунякевич, 
Максиміліан Верещака та Михайло Виговський) брала участь у виборах Луцького єпископа о. Атанасія Шумлянського, тощо [9, арк. 422–424]. 
В Луцьку в 1686 р. поминали рід Максиміліана Верещака, реєнта зем­ського: Данило, Гафія, Опанас, Тетяна, Прокіп, Іван, Василь, Варвара, Прокіп, Федір, Осип, немовля Кате­рина, Маркіян, Максиміліан, Олена, Михайло, Кате­рина, Гаврило. Івана Верещака зустрічаємо в 1619 p., бачимо в синодику і Прокопа, і Василя.
~ Олена.
3. Центральний державний історичний архів України умістіКиєві (далі ЦДІАК УКРАЇНИ). – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 340. – Арк. 360 зв.; Спр. 354. – Арк. 35–35 зв.
8. Памятники изданные Киевскою комиссиею для разбора древних актов. – Т. І. – К.: Типография императорского университета св. Владимира Н. Т. Корчак-Новицкого, 1898. – С. 106, 112.
9. ЦДІАК України. – Ф. 25. – Оп. 1. – Спр. 399. – Арк. 422–424.
Федір [Данилович]
У другій половині XVII cт. на Волині пани Верещаки (родичі Прокопа Верещаки) професійно займалися адво-
катською практикою, яка стала для них своєрідним «сімейним бізнесом». В їх числі слід згадати братів Федора і Максиміліана Верещак які відзначилися високою діловою активністю в Луцькому гродському суді у 70–90-х роках XVII cт. В числі їх клієнтів були, зокрема, гетьман Михайло Ханенко та архімандрит Видубицького монастиря (на той час підданий Росії) о. Теодозій Углицький [3, арк. 35–35 зв.]. Припускаємо, що успішна адвокатська діяльність могла сприяти їх кар’єрі в апараті місцевої влади. Так, якщо Максиміліан Верещака у 1678–92 рр. займав досить скромну посаду «земського реєнта», то його брат Федір Верещака досягнув більших успіхів: у 1672–78 рр. він був луцьким коморником, а з 1680 – луцьким бурграбієм (управителем державного замку).
~ Маріанна
Філіпп-Якуб, син Василя Костянтиновича, Верещака (1706)
скарбник брестський.
Атрымав разом с братами ў спадчыну маёнт. Прылукі.
набыў у Міхала Булгака маёнт. з сялянамі Гугаўшчына Навагрудскага взяв. (купчае права ад 23.06.1706 [1]).
жонка Элеанора Кярсноўская.
1. Актыкавана 03.03.1719 у ГТ ВКЛ Навагрудскай каденцыі.
Караль син Василя Костянтиновича,
Атрымав разом с братами ў спадчыну маёнт. Прылукі.
Юзаф син Василя Костянтиновича,
стольнік драгічынскі.
Атрымав разом с братами ў спадчыну маёнт. Прылукі.набыў у астатніх братоў іх часткі маёнт. Прылукі (1694) [1]
~ жонка Тэадора Леват-Язерская.
1. Спасылаліся на прадажнае права ад 15.05.1694. актыкавапае 11.06.|695 у Брэсцкпм земскім судзе і перанесена: 04.10.1797 у Навагрудскі гродскі суд. 

IX


Михайло Максимиліанович
Юзеф Федорович (1680)
Миколай Федорович (1680)
Францішак-Міхал, син Філіпа
падчашы навагрудскі, атрымаў ад бацькп фальв. Гутаўшчына (1736) [1] набыў фальв. 'Гуганавічы Навагрудска- га пав. і Болтуп Ашмянскага лав. (1758) [2].
 жонка Соф'я Франикевіч.
1. Спасылаліся на дароўнае права ад 07.12.1736. актыкаванас у ГТ ВКЛ (дата актыкацы: ў вывадзе не ўказана). 
2. Спасылаліся на інтрамісію ад 20.10.1758. актыквваную 27.10.1758 (месца актыкацыі не ўказана).

X


Антоній син Францішка Верещака
навагруаскі маршалак. уладальнік маёнт. Туганавічы, набыў фальв. Плужыны Навагрудскага пов [1]. Брати падзялілі паміж сабой спадчынныя маёнткі (дзельчы дакумент 20.07.1774 [15] і асекурацыйны дакумент 25.01.1775 [16]).
жонка Францішка Анцута.
1. Спасылаліся на інтрамісію ад 16.10.1797. актыкаваиую 19.10.1797 (месца актыкацыі нс ўказана).
15. Спасылаліся па інтрамісію ад 16.10.1797, актыкаваную 19.10.1797 (месца аггыкацыі не ўка'шна). 
16. Актыкаваны 20.07.1807 у Навагрудскім земскім судзе.
Стэфан син Францішка
лоўчы навагрудскі (прывілей Станіслава-Аўгуста ад 09.07.1790 [1]), стольнік сталовіцкі (прывілсй ад 23.01 . 1794 [2]), уладальнік маёнт. Гутаўшчына (в. Гутаўшчына, Кунсвічы, Канпявы,Алізараўшчына, Грачыхі, Пруды і інш.) (інтрамісія ад 16.10.1797 [3]), набыў фальв. Падтуп'с (1797 [4]). Брати падзялілі паміж сабой спадчынныя маёнткі (дзельчы дакумент 20.07.1774 [15] і асекурацыйны дакумент 25.01.1775 [16]).
stolnik stwołowicki w 1794 roku, starosta sitkowski, w czasie rozbiorów podkomorzy nowogródzki, poseł z województwa nowogródzkiego na Sejm Czteroletni w 1788 roku.
Był dziedzicem na Gułowszczyźnie, Małyszach, Ordynkowszczyźnie, Jasieńcu, Bołtupiach. W 1768 roku był domownikiem i przyjacielem księcia Karola Stanisława Radziwiłła Panie Kochanku. Wziął udział w konfederacji barskiej, po jej upadku towarzyszył Radziwiłłowi w jego podróżach po Europie.
жонка Ганна Яблонская.
1. Актыкаваны 24.12.1837 у Навагрудскім павятовым судзе. 
2. Актыкаваны 24.12.1837 у Навагрудскім павятовым судзе.
3. Актыкавана 18.10.1797 у НавакрудскІм земскім судзе. 
4. Актыкаваны 20.07.1807 у Навагрудскім земскім судзе. 
15. Спасылаліся па інтрамісію ад 16.10.1797, актыкаваную 19.10.1797 (месца аггыкацыі не ўка'шна). 
16. Актыкаваны 20.07.1807 у Навагруд- скім земскім судзе.

 XI

Міхаіл син Антонія (* каля 1795)
старшыня Навагрудскага павятовага межавага суда, валодаў спацчынным маёнт. Плужыны.
Член Ложи Счастливого освобождения в Несвиже, масон 3-й ст. и заместитель оратора в 1820.
Член нижнего (малого) капитула Святыни Покоя в Несвиже, масон 3-й ст.
Юзаф-Мікалай-Амброзі-Францішак-Ксаверы, син Антонія
хр. 11.12.1796 у Варанчанскім кас- пёле Навагрудскага пав., навагруд- скі маршалак (1831), кавалер ор- дэна Св. Уладзіміра 4 ст. (грамата Аляксандра 1 ад 27.11.1825), валодаў маёнт. Смольчыцы Навагрудскага пан.
12 мая 1832 г. в Гродненской Палате Гражданского суда между предводителем дворян Юзефом Верещако и председателем земским Новогрудского уезда Иваном Тугановским был подписан обменно-продажный документ, по которому помещики обменялись имениями. Имение Смольчицы от Тугановского пе- реходило к Верещаке, а имение Тугановичи от Верещаки к Тугановскому8.
Член Ложи Счастливого освобождения в Несвиже, масон 3-й ст. и мастер обрядов в 1818-1819; 2-и дозорный в 1821. 
Почётный Член ложи, масон 3-й ст. в 1821г. Работал в Городе Гродно в ложе Друзья человечества.
жонка Людвіка Раецкая. 
Марыянна дочка Антонія Верашчака
Нарадзілася 24 снежня 1799 г. у сям’і Антона Верашчакі, уладальніка маѐнтка Тугановічы, што размешчаны за 1 км ад в. Карчова Баранавіцкага раѐна.  Сюды ж прыязджаў да свайго сябра па Навагрудскай дамініканскай школе Міхала Верашчакі Адам Міцкевіч.  Тут у 1818 г. ѐн пазнаѐміўся з Марыяннай Верашчакай і 
пакахаў яе. Нягледзячы на тое, што дзяўчына ўжо была  заручана з графам Ваўжынцам Путкамерам, Адам і 
Марыля сустракаліся. Самыя пяшчотныя лірычныя вершы Міцкевіч прысвяціў свайму першаму каханню – Марылі.
У лютым 1821 г. адбылося вяселле Марыянны Верашчакі і графа Путкамера, і неўзабаве маладая жонка пераехала да мужа ў маѐнтак Больценікі. А ў 1822 г. Адам Міцкевіч гасціў два тыдні ў графа 
Путкамера як госць Марылі. Сустрэчы Адама і Марылі аднавіліся. Спатканні адбываліся ў старым парку каля валуна, на якім у памяць аб нязбыўных марах кахання быў высечаны крыж, і ў гаіку каля парку.
Па легендзе Адам Міцкевіч пасадзіў для Марылі бярозу. Людзі кажуць, што і ў сонечныя дні лісты 
бярозы былі вільготнымі ад тугі яе гаспадыні па каханаму.
Памерла Марыля 27 снежня 1863 г. і пахавана ў в Беняконі каля касцѐла Святога Іаана Хрысціцеля.
Францішак, син Стефана (*каля 1780), 
старшыня Гродзенскага галоўнага суда, рабіў вывад шляхсцтва (1826). Францішек, Феліціян, Августин, Петр - уладальнікі маёнт. Гутаўшчына, Ясянец і Лебяжаны Навагрудскага пав. 
Караль. 
Феліцыян (*каля 1787), 
удзельнік напалсонаўскіх вой- наў, 25.07.1812 паступіў па служ- бу ў войска пол., 05.08.1812 пад- паручнік 19-га кавалерыйскага палка. 3 13.02.1815 З-га ўланскага палка. адстаўка ў чыне паручніка (30.12.1815). суддзя Навагрудскага земскага суда. Францішек, Феліціян, Августин, Петр - уладальнікі маёнт. Гутаўшчына, Ясянец і Лебяжаны Навагрудскага пав. 
Аўгустын (*каля 1790),
суд- дзя Навагрудскага земскаіа суда. Францішек, Феліціян, Августин, Петр - уладальнікі маёнт. Гутаўшчына, Ясянец і Лебяжаны Навагрудскага пав. 
Пётр-Яцак (Гіяцынт), 
хр. 13.09.1791 у Гарадзішчанскічкасцёле, удзельнік напалсонаўскіхвойнаў, паступіў на службу ў 18-ы полк кавалерыі войскаў пол. (1812). падпаручнік. трапіў у палон (1813), адстаўка ў чынс паручніка (20.12.1815). суддзя Навагрудскага земскага суда. Францішек, Феліціян, Августин, Петр - уладальнікі маёнт. Гутаўшчына, Ясянец і Лебяжаны Навагрудскага пав. 
Эляўтэры, (*каля 1795), 
старшыня Навагрудскага земскага суда. .

XII
 

Францішак-Людвік- Аляксандр, син Юзефа (*у маёнт. Плужаны.хр. 17.06.1839)
Значительные изменения в парк внес сын Юзефа Верещаки Франтишек, унаследовавший имение Райці в 1875 году. Ботаник-любитель, он наполнил его редкими экзотическими растениями. По словам известного фотографа Яна Булгака, побывавшего в Райце и сделавшего ряд фотографий усадьбы, парк «…не меў роўных ва ўсёй ваколіцы: раскінуты па лагчынах і пагорках, ён спакушаў прыгажосцю таямнічасці ўсярэдзіне, абуджаў ува мне прагную цікавасць і неспакойнае здзіўленне, якія я адчуваў з нервовым напружаннем, адчуваў аж да болю. Я не мог адарваць ад парку вачэй і, едучы міма, паварочваўся ўвесь час у яго бок, як жалеза да магніта. Стараючыся пранікнуць у тайнікі гэтага зачарованнага саду, я прыпісваў яму ўсё, што калі-небудзь запамінаў з кніжак, і думаў пра яго уладальніка, як пра паўбога, які мае шчасце знаходзіцца пасярод такога хараства…”В 1881 г., в возрасте 42 лет, Франтишек женился. Его избранницей стала дочь варшавского юриста Каролина Тиме. Финансовое состояние молодой семьи постепенно ухудшалось, пришлось распродавать земли, в итоге имение уменьшилось более чем вдвое. 23 мая 1897 года Франтишек Верещака ушел из жизни, так и не познав счастья отцовства. Наследниками имения стали его родной брат Казимир и вдова Каролина. В 1898 г. граф Вавжинец фон-Путткамер – внук Марии Верещака – выкупил у них имение.
Міхал-Францішак- Канстанцін-Стэфан-Казімір, син Юзефа ('10.01.1831 у маёнт. Туганавічы)
хр. 12.03.1831. жыў у маёнт. Смольчыцы. 20 21 хр. у Вараичанскім кас- Цёле
Стэфан-Ян-Мікаляй, син Петра
 жыў у маёнт. Гутаўшчына Навагрудскага лав.,
 жонка Францішка Грабоўская. 

XIII

Стефан-Караль, син Стефана (*12.04.187І)
хр. 27.04.1871. 
Міхаіл син Стефана , (*15.02.1876)
хр. 15.07.1876. 23-24 'у маён'г. Гутаўшчына, хр. у Варанчанскім касцёле. Прызнаныя ў дваранстве пастано- вамі Лігоўскага ДДС ад 31.12.1798 (І частка)”. Гродзенскага ДДС ад 02.10.1826 (6 частка) і Мінска- га ДДС ад 09.06.1848 (6 частка). Зацверджаныя ўказам Сената ад 16.10.1856 (Ка 6253). 
1567, Иванъ Верещака 2 кони. 
Адам і Андрій Верещаки (1599)
Леон Верещака
1611 р. Леон Верещак отримав в заставу с. Саверці кн. Романа Ружинського (нині с. Саверці Попельнянський район Житомирської області). Наступного 1612 р. фіксується позов від Яна Древицького до Леона Верещака про скасування баніції дружині в с. Саварці і Попільні декретом наказаних [20,345].
~ Феодора Григорівна Чечель Судимонтівна.
20. ІР НБУ. – Ф. І. – № 4104. 
1584 р. ми зустрічаємо на уряді київського гродського писаря Льва Верещаку.


1733, Дырэктарам сойміка быў абраны ноўгарад- северскі харужы Юзаф Верашчака.
Верашчака Ян, брэсцкі ротмістр 1767. 
Верашчака Мартын, гродзенскі гродскі рэгент 1780.

Lista szlachciców powiatu kobryńskiego, którzy 1 maja 1797 r. (wg rzymskiego kalendarza) w kościele farnym w Kobryniu podpisali akt wyboru Jacka (Hiacynta) Kości - Zbirohowskiego, pułkownika byłych Wojsk Polskich Wielkiego Księstwa Litewskiego, kawalera Orderu Św. Stanisława, na chorążego powiatu kobryńskiego, po śmierci dotychczasowego chorążego, Ruszczyca Tadeusza.
Wyboru dokonano zgodnie z ukazem carskim, pod przewodnictwem marszałka powiatu, Jagnina Pawła.
Wereszczaka Franciszek, miecznik kobryński
Wereszczaka Hieronim, major WP
Wereszczaka Jan, porucznik WP


Maria z Wereszczaków Skowrońska
Podczas szukania rodzinnych grobów na cmentarzu katolicko-prawosławnym w Kobryniu, zrobiłam kilka zdjęć okolicznych grobów. Ponieważ byłam tylko jeden dzień, mogłam sfotografować tylko te nagrobki, które były oświetlone.Cień, który skrywał pozostałe, nieraz nie dawał się rozgonić nawet przez lampę błyskową.
Oto nagrobek śp. Marii z Wereszczaków Skowrońskiej, zmarłej 18 czerwca 1879 roku, pozostały mąż z córkami tę pamiątkę stawia.
Brak jest daty urodzenia, a liczba 18 zapisana jak ułamek. Druga liczba jest na moim zdjęciu nieczytelna. Może to dzień wg kalendarza prawosławnego? Nie wiem. 


o Franciszek Michał 1730-1762 &1730 Zofia Frąckiewicz-Radzimińska 1740
o Stefan 1740 & ? ?
o Maria 1770 &1801 Karol Toll 1770
...
o Franciszek 1770-1839
o Karol 1770-1830
o Felicjan 1770
o Augustyn 1770-1844
o Eleutery 1770-1845
o Jacek 1790-1850 &1830 Felicja Domejko 1810
o Zofia 1840 &1860 Władysław Wierzbicki 1830
o Stefan Karol 1841-1923 &1870 Franciszka Grabowska z Grabówki h. Oksza 1840
o Michał 1870-1958 &1900 Janina Jelska h. Pielesz 1885-1948
o Janina 1870
o Stefan Karol 1871-1924 &1910 Aniela Maria Izabella hr. Potocka z Chrząstowa h. Pilawa (Złota) 1891-1924
o Tomasz 1914-1943
o Maria Ludwika 1916-2005 &1950 Zdzisław Antoni Józef Borzewski z Ugoszcza h. Lubicz 1909-2000
...
o Stefan 1740 &1760 Anna N. 1750-1800
o Antoni 1760 &1790 Franciszka Ancuta h. wł. 1760
o Józef 1790-1871 &1830 Ludwika Dunin-Rajecka h. Łabędź 1810
o Maria 1833 &1850 Cyprian Cywiński 1820
o Kazimierz 1835
o Zofia 1838 &1850 Konstanty Tuchanowski 1830
o Franciszek 1840 &1881 Karolina Thieme 1859-1925
o Michał 1790-1857
o Maria Ewa 1794-1863 &1820 Wawrzyniec Stanisław bar. Puttkamer h. Bradacice 1794-1850
...


Упершыню маёнтак Куплін узгадваецца ў першае палове XVI ст., як уласнасьць кобрынскага шляхціча Галянішчава.
На 1629 рок ва ўладанні Яна Жардзецкага (Jan Żardziecki). Верагодна дачка Яна Жардзецкага – Ганна Жардзецкая (Hanna Żardziecka) пабралася шлюбам Ярашам Верашчакаю (Jarosz Wiereszczaka) і такім чынам маёнтку ў якасьці пасагу перайшоў да роду Верашчакаў.
У дакуменце 1631 року апісваецца справа вакол маёнтка Куплін.

Урывак са справы 1631 року

Со второй половины XVIII в. имением владел маршалок новогрудский Франтишек Дунин-Раецкий, женатый на Барбаре из Мержеевских. У Франтишка с Барбарой было три дочери – Людвига, Иозефа, Александра и сын Оттон. Сын умер в 1838 г.Райца в качестве приданного перешла старшей дочери Людвиге, которая вышла замуж за Иосифа (Юзефа) Верещаку. Усадьба принадлежала этому роду до 1898 г.

Верещаки, шляхетский род герба «Костеша», происходили из бояр Кобринщины. В 1524 г. Великий князь ВКЛ Сигизмунд I Cтарый выдал привилей Богушу, Мишку, Стэцку, Ивану и Сеньку Верещакам на имение Камень в Кобринском уезде. В 1582 г. Щасный, Михаил, Иван Вереща- ки получили подтверждение на владение этим имением от Стефана Бато- рия. В XVIII в. казначей брестский Филипп и его сын Франтишек (?–1762)

стали владельцами имений в Новогрудском уезде. Сын Франтишка Антон (1754– 1806), маршалок новогрудский, был женат на Франтишке из рода Анцутов. Оставил после себя сыновей Михаила, Юзефа и дочь Марию5.

В 1847 г. предоставляя в

 

Герольдию «Дело о дворян-

Илл. 1. Усадебный дом. Фото 2013 г.

ском происхождении рода

 

Верещако», Минское Дворянское Депутатское Собрание признало в этом достоинстве дворян новогрудской ветви Верещако определениями Литовского Депутатского собрания 31 декабря 1798 г. и Гродненского 2 октя-

бря 1826 г.6

Верещаки доказывали свое дворянское происхождение тем, что предки их владели имениями Тугановичи, Кутовщизна, Плужины, Ясенец и Любижаны. Имение Кутовщизну в 1706 г. приобрел Филипп Верещако. Сын его Франц в 1758 г. приобрел имение Тугановичи. Антон Верещако приобрел Плужины в 1797 г. В 1795 г. Тугановичами владел Антон Верещако, а Кутовщизной и Плужинами Стефан Верещако7.

Впервой четверти XIX в. двор Верещаков в Тугановичах был одним из главных мест встреч местной шляхты. Во время каникул в 1820 г. сюда к тогдашним владельцам Туганович Михаилу и Юзефу приезжал Адам Мицкевич. Здесь он встретил свою большую любовь – Марию Верещако, в замужестве Путткамер, которой посвятил значительную часть своего поэтического творчества.

Но вскоре Тугановичи перешли к другим владельцам. 

Экономическая и культурная жизнь семьи Юзефа Верещако переместилась в имение Плужины, а затем в Райцу.

ВНациональном историческом архиве Республики Беларусь хранятся документы, которые относятся к периоду, когда имением Райца владели Верещаки. Это инвентарь 1857 г. и документы, связанные с наследственной передачей имения и продажей земли, где указано движимое и недвижимое имущество, а также сведения о владельцах.

5Беларуская энцыклапедыя: У 18 т. Т. 1: Верашчакі. Мінск, 1996. С. 252.

6Рыбчонак С., Свяржынскі У. Радавод Верашчакаў гербу Касьцеша // Спадчына. 1998. № 4. С. 59–73.

7НИАБ, ф. 146, оп .3, д. 3500.

8НИАБ, ф. 147, оп. 3, д. 7981.

78


Инвентарное описание имения Райца 1857 г. было составлено в связи с рассмотрением отчетов опекунов Казимира и Франтишка Верещако по управлению имением у своей слабоумной матери Людвиги Верещако.

Имение относилось к Ворончанскому приходу с деревнями Райца (16 дворов), Хвалово (8 дворов), Домбровичи (22 двора), Сегда (25 дворов), Забердово (16 дворов), Скрышево (22 двора), Миратичи (11 дворов)

иОсташин (2 двора). Всего 122 двора (580 мужских и 534 женских душ). Почти все жители были православного вероисповедания.

Винвентаре приводится описание усадебного дома: «Жилой Господский Дом фасадом к востоку, на каменном фундаменте, ветхий деревянный с тонкими карнизами. Длиною 13 сажен, 2 аршины, шириной – 5 сажен. Снаружи оштукатурен и побелен. Внутри стены в 3-х комнатах, зале, прихожей оштукатурены и покрашены; в 2-х комнатах и коридоре – оштукатурены и побелены; в 3-х комнатах – обиты холстяными обоями. Крыша покрыта гонтом и покрашена на красно-алейно. Три крыльца, из которых переднее на шести каменных столбах со сводом на ступенях, фланговое на двух каменных столбах с входом и 6-и ступенями. В доме: коридор, прихожая, зал и 8 жилых комнат. Мебель с зеленой обивкой (12 стульев, 2 кресла, диван); 15 столов, 5 скамеек, 4 стульчика; кровать лакированная; 7 кроватей простых; 2 шкафа в спальне с оковкою и внутренним замком; шкаф кухонный с оковкою; комод; зеркало. Печей изразцовых белого цвета 6, очагов – 6. Пол в 3-х комнатах и зале паркетный, а в 5-ти комнатах

иприхожей из досок. Потолок повсюду со штукатуркой, в некоторых комнатах крашеный, а в прочих побеленный. Под домом с одной стороны погреб каменный со сводами. Перед домом свод каменный с такими 2-мя столбами крытыми. Рядом деревянный оштукатуренный флигель, расположен фасадом к югу, длиною 19, шириной 5 сажен, с четырьмя каменными столбами и двухступенчатым входом, включавший коридор, зал и 8 комнат. Печей изразцовых белого и зеленого цвета по 2, печь хозяйская, печь английская, 3 очага. Пол в первой комнате и зале паркетный, в пяти

иприхожей из досок, в 2-х комнатах и коридоре кирпичный. Потолки оштукатурены, в некоторых комнатах покрашены»9.

К дворовым строениям относились: жилой дом «экономический», каменный двухэтажный дом садовника, два деревянных «мастерских» дома, хлебный сарай с двумя пристроенными амбарами, молотильня, каменная сушильня, двухэтажный амбар, четырехэтажная «сырница» с ледником, двухэтажная каменная винокурня, 2 сарая для скота, сарай для сена, кузница, печь для обжигания извести.

Важным источником дохода были относящиеся к имению корчмы и мельницы: первая корчма (17x5 сажен) находилась на дороге из имения Воронча в Новогрудок; вторая (12x3 сажен) была в Сегде на дороге из имения Райца в Новогрудок. Упомянуты две мельницы с жилыми домами и хозяйственным оборудованием.

28 февраля 1875 г. была составлена раздельная запись на наследство

9НИАБ, ф. 147, оп. 3, д. 4486.между Франтишком и Казимиром Верещаками, а также их сестрами Марией Цивинской и Софией Тугановской. Во избежание споров наследники полюбовно между собою делили оставшееся после родителей наследство: имение Смольчицы, выкупные ссуды за земли, наделенные крестьянам, имение Райцу с фольварком Забердово, Сегдою и Осташином, 1/3 часть имения Няньково (приданное покойной матери Людвиги Верещако), капитал. Имение Смольчицы было оценено в 35157 руб., Райца с фольварками Сегда, Осташин, Забердово – 78483 руб., 1/3 Няньково и выкупные ссуды

– 16800 руб. Все недвижимое имущество делилось между двумя братьями. Казимиру Верещако досталось имение Смольчицы с Сегдою – 981,15 десятин. Франтишку назначено было имение Райца – 1763 десятины. Части движимого имущества получили сестры – Мария Цивинская и София Тугановская10.

Франтишек Верещако поселился в Райце и занялся хозяйством. Он был известен как ботаник-любитель, увлекался усадебным парком, который наполнял редкими экзотическими растениями. В 1881 г. Франтишек женился. «Брачный союз был заключен 15 декабря в приходе Св. Креста в Варшаве между Францем Людвигом Александром Верещако (42 лет), родившимся в имении Плужины Новогрудского уезда и Каролиной Иоанной Лионой Тиме (22 лет), девицей при родителях, живущих по Мазовецкой улице в Варшаве, дочерью Карла и Брониславы. Религиозный обряд совершил ксендз Станислав Неверовский костела Св. Иосифа в Варшаве»11.

Финансовое состояние молодой семьи постепенно ухудшалось. Имение уменьшилось более чем вдвое. Земли, относящиеся к имению Райца с фольварком Забердовым, Осташином и сенокосом с фольварка Сегда, землею 1763,65 десятин постепенно распродавались. В 1887 г. мещанам фольварка Миратичи или Франтишково и фольварка Выбердаво было продано 925,81 десятин земли, а также 8,25 десятин по купчим12.

23 мая 1897 г. Франтишек Верещако умер и был похоронен в Воронче на католическом кладбище. Наследниками имения Райца стали: родной брат Франтишка – Казимир (Михаил Франц Константин Стефан Казимир Осипович) Верещако, получивший в наследство 3/4 части движимого и 6/7 частей недвижимого имущества, и вдова Каролина Карловна Верещако, урожденная Тиме. В наследство на основании раздельной записи 1875 г. она получила всего лишь 1/7 часть недвижимого и 1/4 часть движимого имущества.

Недвижимое имущество имения «Райца» включало 763 десятины и было оценено в 39109 руб., за исключением из этой суммы долга банку в 8452 руб. В ноябре 1897 г. наследники вступили в наследство13.

По вопросам раздела наследства между Казимиром Верещако и вдовою Каролиной Тиме возникли споры. Вдову поддержала Иозефа Туганов-ская – племянница Казимира. Возмущенный Казимир решил продать свою часть имения14.

10 июня 1898 г. граф Вавжинец фон-Путткамер (Лаврентий Георгий Станиславович) – внук Марии Верещако, приобрел у дворянина Казимира Верещако за 39200 руб. право на 6/7 частей имения Райца Минской губернии Новогрудского уез-

Илл. 2. Усадьба в Райце. Фото Я. Булгака до 1911 г. да. Через четыре месяца Путткамер выкупил у вдовы

Каролины Карловны Верещако (Тиме) за 15000 оставшуюся 1/7 часть имения Райца со всеми входившими полями, лесами, лугами, фольварками и т.д., приобретая право на все имение, включавшее 763 десятины15. Перед этим Каролина вывезла все движимое имущество в Варшаву.

На фотографии Яна Булгака хорошо видно, как в начале XX в. выглядела усадьба при Путткамерах (илл. 2). Усадебный дом имел красивое, густо заплетенное виноградом крыльцо на два боковых входа. Перед крыльцом размещалась большая клумба с цветами.

В1910 г. имение получила в приданое дочь Вавжинца Путкамера Янина, которая была замужем за профессором Краковского университета Адамом Жолтовским (илл. 3). Они использовали Райцу, как загородный дом, а сами жили в Кракове. Имение сдавали в аренду с 1920 по 1935 гг. Перед войной Жолтовские подарили имение со всеми хозяйственными постройками и 60 га земли Конгрегации сестер католического апостольства (монахиням-паллотинкам), а сами окончательно уехали в Польшу16.

Миссионерскую деятельность монахинь, которые жили здесь с 1932 по 1943 гг., сегодня в деревне вспоминают только хорошим словом. Монахини имели свой аптечный огород, лечили местных жителей.

Впослевоенное время в прежнем дворянском доме разместились больница и поликлиника, а затем амбулатория с аптекой, просуществовавшие до 2003 г. Внутренняя планировка в этот период была изменена. А в 1955 г. с западной стороны появилась пристройка.

После шестилетнего запустения, усадебный дом в декабре 2009 г. купила семья художников, которые создали здесь частный Дом-музей. Сегодня Вера и Александр Солдатовы новые владельцы усадебного дома с интересом рассказывают туристам историю усадьбы Райца и показывают чудом уцелевшие детали интерьера: изразцовые печи, сохранившийся

14Aftanazy R. Materiały do dziejόw rezydencji. T. II A.Warszawa, 1993. S. 384.

15НИАБ, ф. 333, оп. 4, д. 8510.

16Aftanazy R. Materiały do dziejόw rezydencji. T. II A. S. 384.

Comments