Верчанськi-Бранецькi

Верчанські-Бранецькі
Відомий з 1446 р. Михайло Верчанський довгий час був, мабуть, єдиним – окрім 
старост і Юхна Нагваздана – стрийським шляхтичем польського походження. У 1469 р. 
він показав люстраторам привілей про пожалування Верчанам німецького права і купчу 
на Розгірці. Останнє село ще восени 1460 р. належало якомусь Яцькові з Розгірців. 
У березні 1475 р. Михайло за 80 гривен придбав село Татарське, що межувало з Вер-
чанами. Шляхтянці Катерині (з сином Андрієм), які продавали село, воно дісталося 
від матері Олени, а та, у свою чергу, отримала його як 80-гривневе віно від кузенів 
Романа і Сенька6.
Михайло Верчанський помер на межі 80 – 90-х років. Його єдина дочка і спадкоємиця 
Марухна вийшла заміж за сина львівського судді Петра Бранецького Михайла. Стар-
ший син Марухни і Михайла Бранецьких, Ян “Верчанський”, сплачуючи борги матері, 
в квітні 1494 р. заклав половину Розгірців Іванові Братковському. Пізніше він осів на 
Львівщині, поступившись стрийськими володіннями молодшому братові. Розподіл 
володінь Яна і Станіслава Бранецьких стався на межі XV – XVI ст. Останній зі своїх 
часток Верчан, Підгірців, Татарського та Розгірців в 1508 р. заплатив 46 грошів (майже 
1 гривну) податку. Підгірці, які межували з Верчанами, – очевидно, також придбання 
Михайла Верчанського. Із записів 1467 – 1468 рр. відомі Петро та Івашко з Підгірців. 
Слід додати, що в 30-ті роки XVI ст. Станіслав Бранецький був одружений із вдовою 
(дочкою?) Юрія Нагваздана Катериною, а їхній син Станіслав Бранецький в 40-і роки 
володів селами обидвох родів7
6 AGZ. – T. 13. – Lwów, 1888. – № 4556-4558. – S. 345; T. 18. – Lwów, 1903. – № 633. – S. 97; 
T. 19. – Lwów, 1906. – № 2702, 2747, 2789. – S. 486, 493, 396; Jabłonowski A. Polska XVI wieku 
pod względem geograficzno-statystycznym... – S. 11.
7 AGZ. – T. 7. – Lwów, 1878. – № 88. – S. 161; T. 13. – Lwów, 1888. – № 6721, 6860. – S. 555, 
558; T. 18. – Lwów, 1903. – № 2354. – S. 344; T. 19. – Lwów, 1906. – № 3034, 3064-3069, 3074-3076, 
3085-3086. – S. 571, 595-601, 605-609, 620-621; Jabłonowski A. Polska XVI wieku pod względem 
geograficzno-statystycznym... – S. 115.
Comments