Вербські

. Вербський Григорій
(дружина Феодора Радовицька).
Рік написання: 1644.
Віровизнання: уніат.Місце поховання, церква у Вербах.
Пожертви: на оздобу Вербської
церкви . 50 злотих.
ЦЩАК України: Ф. 28.. On. 1..
Спр. 79. . Арк. 1577.1579.
76. Вербський Федір.
Рік написання: 1607.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання: церква у Вербах.
Пожертви: на Вербську церкву .
6 кіп литовських грошей (4 копи на
виготовлення дзвону, 2 копи на
ризи священику) та урожай з деяких
угідь Вербського.
ЦЩАК України: Ф. 28. . On. 1. .
Спр. 39. .Арк. 615,616 зв.
77. Вербський Ян.
Рік написання: 1614.
Віровизнання: східний обряд.
Місце поховання, церква у Вербоє-
Вохновичах.
Пожертви: відсутні.
ЦЩАК України: Ф. 27. . On. 1. .
Спр. 24. .Арк. 234 зв..236 зв.
Comments