Вербовецькі

Вербовецькі з Вербовець - заславський земянський рід, посідали землі під опікою князів Заславських. 

Функціонування замкового уряду у приватновласницькому маєтку, порівняти цей інститут зі старостинськими (замковими) урядами, що паралельно існували в трьох головних королівських містах воєводства – Луцьку, Володимирі і Кременці. Вище ми вже згадували про те, що управителями Заславської волості і очільниками тамтешнього замкового уряду були слуги опікунів малолітніх князів Заславських. Першими двома старостами джерела називають Івана Васильовича Скрибу (1567–1569) та Іллю Якимовича Кучу (1570–1572), що мали 
досвід урядування у волинських добрах Григорія Ходкевича14, а їх наступник Василь Филипович Копоть (1572–1575) до приїзду у Заслав згадується як особистий писар гетьмана [8, s.117]15. Натомість серед їхніх заступників (підстарост) траплялися місцеві зем’яни, як от Богуш Сошенський (липень-вересень, грудень 1572 р.) чи Яцько Вербовецький (вересень 1573 р.).
Comments