Вербицькі

До книги записів ЛМ № 37 записано підтверджуваль-
ний лист Сиґізмунда ІІ Авґуста (Варшава, 11 вересня
1558 р.)57, яким він підтвердив дубенському боярину Ми-
колаю Вербицькому привілей великої княгині й королеви
Бони (Вільно, 7 липня 1540 р.), яким вона пожалувала
боярина маєтком Лебединим і трьома сіножатями, вислу-
женими у підляського воєводи Миколая Паца. Привілей
Бони, як і більшість подібних документів, повністю впи-
саний до підтверджувального листа великого князя ли-
товського58. LM 37. — № 182.  — P. 233–234.
Comments