Вечорки

Рід Вечорок походив від зем’ян Луцького повіту, де Федір мав батьків фольварок
Коршевець, після смерті якого вдова Анастасія з сином Мурином і донькою Катериною
заставили його під позику луцькому протопопу Дем’яну Дмитровському [132, с.58]. Відбулося це
в 1558 р. Одна з представниць роду Вечорок в першій половині ХVII ст. була дружиною Василя
Матяшевича Чечеля. Надалі Вечорки фіксуються: Ярема – козак Борщагівської сотні
Кальницького полку (1649), Сидір – козак Немирівської сотні Кальницького полку (1649)
[3, с.893], Кіндрат – козак сотні Гаврила Гладченка Миргородського полку (1649) [3, с.376],
Юхим Якович (нар. с. Вечорки на Пирятинщині, там «очизна» (? – 1649 – 1676 – бл. 1693) –
покозачений шляхтич, наказний полковник котельвський (? – 1665 [133, с.291] – ?), отамангородовий гадяцький (1669), суддя полковий гадяцький (1672, 1690-1693), обозний полковий
гадяцький (1675-1676), наказний полковник.
3. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К., 1995.
132. Отамановський В.Д., Пащук І.П. Вінниця в період феодальних відносин // Вінниця. Історичний нарис. –
Вінниця, 1964.
133. Роспись 1666 г. о злоупотреблениях московських ратних людей. – Б.г., б.д.
Comments