Василевські

У 1564 р. 
великий князь литовський пожалував маєтностями шлях-
тичів у Кременецькому та Вінницькому повітах. Зокрема
в першому господар своїм привілеєм надав Олексію Бі-
лецькому маєток Молодків на ленному праві, який шлях-
тичі Григорій та Перфа Івановичі Василевські, тримаючи до господарської ласки, йому продали109. 109 РГАДА. — Ф. 389. — Оп. 1. — Ед. хр. 38. — Л. 445–446. Цей
самий документ уже як підтвердження внесено до книги записів ЛМ
№ 41 (10 березня 1564 р., Варшава, підтвердження Сиґізмунда ІІ Авґус-
та кременецькому підстарості Олексію Білецькому на куплений ним у
кременецьких зем’ян Григорія і Перфа Івановичів Василевських за 
135 кіп литовських грошів маєток Молодків на ленному праві (див.: Там
же. — Ед. хр. 41. — Л. 377 об.–378 об.)
Comments