Вялковичі


Бібліографія.
Олег Однороженко (Київ). Шляхетська геральдика Київської землі XV — першої половини XVII ст. за архівними джерелами та матеріалами сфрагістичної кОлекції Музею Шереметьєва // Сфрагістичний щорічник · Випуск ІІ.

Можливо польське походження мав герб па-
нів Вялковичів, які користувалися зображенням 
шестипроменевої зірки над півмісяцем, що ле-
жить рогами догори, про що свідчить зобра-
ження на печатці київського намісника Івана 
Вялковича від 1528 р. 215 Конструкція цього герба, 
з одного боку, нагадує іконографію польського 
герба Леліва, а з іншого боку — зображення зірки з півмісяцем настільки поширений сюжет у руському герботворенні, 
що розв’язати питання про походження родового герба панів Вялковичів 
без додаткових відомостей немає можливості.
215 ЦДІАУК. Ф. 220, оп. 1, спр. 663, арк. 1 (кругла, 13 мм; згори напис: ИВ). 
Comments