Вачівські

Вачівські з Вачева - заславський земянський рід, посідали землі під опікою князів Заславських. 


Comments