Устрицькі


УСТРИЦЬКІ  - війтівсько-князівський рід із с. Устриці Долишні Перемишльського староства. 
Стебник З середини XVI – до кінця XVII ст. 
князівством володіли Устрицькі.
Augustyn M. Dzieje rodzin 
szlacheckich Herbu Przestrzał od 
XVI do XVIII w. / M. Augustyn // 
Bieszczad. – Ustrzyki Dolne, 2002. –
T. 9. – S. 9-51; 2003. – Т.10. – S. 9-
74
ЦДІАЛ України. – Ф. 13. – Оп. 1. –
Спр. 155. – С. 175-176.
Устрики 
Долішні 
(Ясень)
У 1509 р. Сигізмунд І дозволяє 
Івоні Янчовичу заснувати село 
Устрики. Нащадки Івони –
Устрицькі – володіли війтівством 
до середини XVIII ст. 
Stadnicki A. O wsiach tak zwanych 
ołoskich na północnym stoku Karpat 
/ A. Stadnicki. – Lwów, 1848. – S. 
63 –76
Джерело: 
Смуток І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV-XVIII ст.): Історико-генеалогічне дослідження / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України.  Львів: Простір-М, 2017. 504 с.
Comments