Уленицькі

Uleniecki herbu Przerowa, w ziemi Przemyskiej, przedtem zaś kwitnęli w Czerskiej ziemi, dowodem tego jest Grzegorz Uleniecki cześnik Czerski, który z innymi podpisał dekret księstwa Mazowieckiego przeciwko heretykom w roku 1526. u Łubiens. in Mtis Episc. Płocen. jakoż dobra Uleniec w ziemi się Czerskiej znajdują. Aleksander na Uleńcu Ule niecki, syn jego Florian, miał swój regiment pieszy, cześnikiem był Żydaczewskim, z pierwszej żony syn jego Ignacy, i córka Ponińska, z drugiej żony Wolskiej herbu Nowina, synów trzech, Michał (żona jego Nowicka), Józef i Antoni, córek trzy, Ludwika była za Ustrzyckim skarbnikiem Przemyskim, Franciszka za Kostkiewiczem, trzecia panną umarła, Remigian podstoli Latyczowski sterilis. N. miał za sobą Barbarę Chronowską córkę Jana. Jadwiga żyła z Jędrzejem Wirzchowskim, po nim z Janem Drohojewskim chorążycem Przemyskim:


Uleniecki h. Przerowa, vel Uliniecki, Ulaniecki, Ulanicki, rodzina mazowiecka, wywodząca się ze wsi Uleniec, dawniej Ulinicz vel Ulenicz, w ziemi czerskiej, w parafii Worów, obecnie woj. mazowieckie, wymieniana w aktach czerskich od 1413 r. (AGZ Czersk).
Z nich Grzegorz podczaszy czerski 1524, Piotr chorąży czerski 1526, Jan chorąży warszawski 1529, Jan kanonik i oficjał warszawski 1532. Jedna gałąź przeniosła się na Ruś Czerwoną, gdzie posiadali m. in. dobra ziemskie Wolica, oraz Jaremków w pow. rudeckim. Zostali wylegitymo- wani ze szlachectwa w Królestwie Polskim w latach 1836-1862.
Genealogia
(osób: 25)
Ян Улєнецький (Уленицький). Походив зі шля-
хетського роду герба Пшерова з Перемишльської землі. Звинувачений у
спілкуванні з банітами Лішками (див. № 32—33), у березні 1619 р. по-
званий краківським каштеляном Янушем Острозьким до Кременецько-
го ґродського суду (ЦДІА України у Києві, ф. 21, оп. 1, спр. 61, арк. 59,
63—63 зв.;D u n i n - B o r k o w s k i J. S. Spis nazwisk szlachty polskiej.—
S. 475).


• MARIA Uleniecka (ok. 1895-po 1918), c. Teodora Teofila i Teofili Ewy Lewandowskiej; zamieszkała w Warszawie; m. (1918 Warszawa) Stanisław Kostka Roman Makulec (ok. 1890-po 1918), s. Jana i Leokadii Grabickiej; ślub w parafi Wszystkich Świętych (MK Warszawa: Wsz. Św.).

• WINCENTY Uleniecki z Uleńca (ok. 1800-1869), s. Józefa i 1ż. Marii Żelisławskiej, ziemianin, właściciel dóbr Wolica w Galicji (Bork.); ż. (ok. 1835 Lwów) Józefa hr. Komorowska h. Korczak (1813-po 1881), c. Józefa, szambelana austriackiego, kawalera maltańskiego, i Karoliny hr. Drohojowskiej h. Korczak; dzieci: Józef.
Źródła: Bork. Rocz. t.1/574-575.


Uleniecki h. Przerowa, rodzina mazowiecka, zamieszkała później na Rusi Czerwonej. Nazwisko wzięli od wsi Uleniec w ziemi czerskiej; cytowani w aktach czerskich od 1413 r.

• KWIRYN z Uleńca Uleniecki, właściciel dóbr Jaremków w pow. rudeckim, porucznik wojsk pol., kawaler krzyża Virtuti Militari.
Źródło: Bork. Rocz. I 574-575.

http://polishgenealogy.blogspot.com/200 ... iecki.html

=========================================
Genealogia Ulenieckich herbu Przerowa
=========================================

Linia I.

I. • NI. z Uleńca Uleniecki (ur. ok. 1710), ż. NN.; dzieci: Florian.

II. • FLORIAN z Uleńca Uleniecki (ur. ok. 1740), cześnik źydaczowski; ż. Katarzyna Zassulicz; dzie-ci: Józef.

III. • JÓZEF z Uleńca Uleniecki (ur. ok. 1770), s. Floriana i Katarzyny Zassulicz, podkomorzy król.; 1ż. Maria Żelisławska h. Pilawa; dzieci: Wincenty; 2ż. Józefa Siedliska h. Ostoja; dzieci: Kwiryn, Domi-cela.

IV. • DOMICELA Uleniecka (ur. ok. 1810), c. Józefa i 2ż. Józefy Siedliskiej.
• KWIRYN z Uleńca Uleniecki (ur. ok. 1810), s. Józefa i 2ż. Józefy Siedliskiej, właściciel dóbr Jaremków w pow. rudeckim (Rudki), porucznik 2. pułku ułanów wojsk pol. 1831 r., kawaler krzyża Virtuti Militari; ż. (ok. 1840 Jaremków) Henryka Gadomska h. Rola; dzieci: Alfons, Juliusz.
• WINCENTY z Uleńca Uleniecki (ok. 1800-1869), s. Józefa i 1ż. Marii Żelisławskiej, właściciel dóbr Wolica w Galicji; ż. (ok. 1830 Lwów) Józefa hr. Komorowska h. Korczak (ur. 1813), c. Józefa, szambelana austr., kawalera maltańskiego, i Karoliny hr. Drohojowskiej h. Korczak; dzieci: Józef.

V. • ALFONS Uleniecki (ur. ok. 1850), s. Kwiryna i Henryki Gadomskiej; ż. Julia von Foelckel; dzie-ci: Alfred, Helena, Zofia.
• JÓZEF Uleniecki (ur. ok. 1850), s. Wincentego i Józefy Komorowskiej; ż. (26 I 1882 Lwów) Maria Węsierska h. Belina, c. Mikołaja z Podrzecza, oficera wojsk pol., kawalera krzyża Virtuti Militari, i Bolesławy Pruskiej h. Leliwa, podczaszanki ostrzeszowskiej.
• JULIUSZ Uleniecki (ur. ok. 1850), s. Kwiryna i Henryki Gadomskiej; ż. Sabina Skarzyńska h. Bończa; dzieci: Aleksander, Henryka, Stefania.

VI. • ALEKSANDER Uleniecki (ur. ok. 1880), s. Juliusza i Sabiny Skarzyńskiej.
• ALFRED Uleniecki (ur. ok. 1880), s. Alfonsa i Julii von Foelckel.
• HELENA Uleniecka (ur. ok. 1880), c. Alfonsa i Julii von Foelckel.
• HENRYKA Uleniecka (ur. ok. 1880), c. Juliusza i Sabiny Skarzyńskiej.
• STEFANIA Uleniecka (ur. ok. 1880), c. Juliusza i Sabiny Skarzyńskiej.
• ZOFIA Uleniecka (ur. ok. 1880), c. Alfonsa i Julii von Foelckel.

Źródła: Bork. Rocz. I 574-575, II 713-714.

Comments