Уїздецькі

УЇЗДЕЦЬКІ – острозький боярсько-земянський рід рід, слуги князів Острозьких, у другій третині XVII ст. землевласники Луцького повіту Волинського воєводства), родоначальником яких був пан Вацлав (Венцеслав). Тримав на ленному праві від князів Острозьких родову вислугу Уїздці141, в наші дні село Здолб. р-ну Рівн. обл.). 
[141 ЦДІАК, ф. 26, on. 1, спр. 12, арк. 208-209 зв; КМФ-36, оп. 1, спр. 31, арк. 62 зв.].

І

Вацлав Уїздіцький
боярин

ІІ

Гнівош Вацлавич

ІІІ

Григорій Гнівошевич (1582, +1635/1642)
Григорій Гнівошевич Уїздецький у 1601-1608 р. згадується 
як “державця” с. Уїздці Острозької волості, 
був власником двора в Острозі на Пригород­
ку (зг. 1596-1622). 
Григорій 
Гнівошевич (t між 1635 і 1642) був 
власником одного з дворів у при- 
городку. Принаймні з 80-х рр. 
XVI ст. є слугою В.-К. Острозь­
кого140 та острозьк. зем’янином (тримав на ленному праві родову 
вислугу Уїздці141, в наші дні село 
Здолб. р-ну Рівн. обл.). Це родове 
гніздо Григорій посідав і за 
Я. Острозького, і після його смерті 
(1620), коли зх. част. Острожчини 
опинилася в руках кн. Заславсь- 
ких142. Уперше двір У їздецького 
згад. наприкін. грудня 1596 в спра­
ві про арешт острозьк. старостою 
Жданом Боровицьким дружини 
Яна Мошенського Зофії Гричинів- 
ни, що прибула до Острога на яр­
марок і зупинилася в окольному 
замку, у господі пана Уїздецького. 
Тут же її за наказом Боровицького 
і утримували протягом п’яти днів і 
лише напередодні Різдва відпусти­
ли. За поділом 1603 двір знаходив­
ся в «Янушевій» част, окольного 
замку. 2 лютого 1607 у дворі пана 
Уїздецького возний у присутності 
Раїни Домашевської оглянув тіло її 
вбитого сина Яроша, що служив 
острозьк. зем’янину Петру Лобосу, 
від якого, за чутками, і отримав 
смертельне поранення в січні того 
самого року. У переліку парафіян 
Острозького костелу 1622 відзна­
чено, що дім Уїздецького «па 
cmentarzu zbudowany, gdzie stare 
mieszkanie popi mieli od cerkwie, 
gdzie teraz kościół jest»
140 ЦДІАК України, ф. 25, on. 1, спр. 26, арк. 759 (перша згадка про Григорія Уїздецького
як про слугу В.-К. Острозького, 1582).
141 Там само, ф. 26, on. 1, спр. 12, арк. 208-209 зв.
142 Описи Острожчини... - С. 308; Баранович О. Залюднення Волинського воєводства... -
С. 38.
Федько Гнівошевич

ІV

Павло Григорович
Мартин Григорович
Василь Григорович


Comments