Угерські

Угерські

УГЕРСЬКІ (з Угерців, de Uhercze, Uhersсу, Huhersсy) – шляхетський рід, у XV ст. землевласники у Перемишльській землі.

1. На срібному полі три чорних мисливських ріжка в зірку (герб Трубки).

Джерела:
– печатка Бернарда з Угерців 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 655; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 117; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 2 [5], 45; Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 89; Sperka J. Początki osadnictwa rycerstwa śląskiego na Rusi Czerwonej. – S. 300–301).

2. На срібному полі два чорних мисливських ріжка в коло.

Джерела:
– печатка Миколи Угерського 1569 р. (ANK, ZR, Rkps 124, st. 405, 407; MNK, Rkps 528, Plik 64; Wittyg W. Nieznana szlachta polska. – S. 337, il.).

печатка Миколи Угерського 1569 р.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/ugerski/

Comments