Турецькі

ТУРЕЦЬКІ (de Turka, de Thurka, Tureccy, Thureccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі. Ванчо Волох у 1431 р. отримав від Владислава Ягайла Турку з околицею “на межі з Угорщиною”. Пізніші колонізаційні заходи Турецьких-Яворських-Ільницьких навколо 
освоєння наданої території та межова суперечка 1537 – 1538 рр. між монархією та власниками Турки і околиць дозволяє деталізувати межі володінь Ванчі: це землі, що простягалися від Ісаїв та Явори з півночі на південь у басейні р. Ільник, правої притоки р. Стрия. Орієнтовна площа маєтків Ванчі та його нащадків у XV ст. становила 250 – 300 км. кв.1
1. Dokumenta dotyczące dawnej ekonomii Samborskiej // Dodatek miesięczny do „Gazety Lwowskiej” poswięcony historyi, statystyce i ekonomii krajowej. – Lwów, 1872. – T. 2, zesz. 5. – S. 57-64. Смуток І. Початки роду Яворських, Турецьких, Ільницьких (XV – XVI ст.) / І. Смуток // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Львів, 2006. – Вип. V. – С. 55-64. Atłas historyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Epoka przełomu z wieku XVI-go na XVII-sty. Dział II-gi „Ziemie Ruskie” Rzeczypospolitej. Opracował i wydał Alexander Jabłonowski. – Warszawa – Wieden, 1899-1904. – K. 3.

Джерело:
Смуток І.І. Руська шляхта Перемишльської землі (XIV – XVIII ст.). Історико-генеалогічне дослідження. – Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. Київ, 2018.


1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 307, 331.
– Грушевський М. Історія України-Руси. – Том VI. – С. 240.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 68, 171.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/turetski/

Comments