Толмачі

У січні 1566 р. до книги великокнязівської канцелярії
було внесене «оповеданье» Михайлової Боговитинової
Шумбарської, пані Ганни Борзобагатої проти Григоревої
Толмачової Борковського Богдани Семенівни і її зятя Рая
з дружиною Любкою Толмачовною «о многие въ суседстве
з обу сторонъ розницы и зайшстья ихъ» володінь у Луць-
кому повіті73.
Comments