Толкачі

Предокъ Толкачей —Лосина получилъ около 1503 г, отъ кіевскаго воеводы, князя Михаила Ивановича, (Мстислав¬ скаго?) грамоту на землю Теветыловщину, съ обязанностію служить съ нея службу великому князю и съ освобожденіемъ отъ всякихъ я даней и поплатокъ а 8 ).

Comments