Тисаровські

ТИСАРОВСЬКІ h. Сас. У 1427 р. якийсь Тимко з Тисарова брав участь у з’язді пруської шляхти . Пізніше джерела повідомляютьть про Мишка (1439) , та Стефана Лачка (1447-1450) . Синами котрогось з них повинен був бути Юхно з братом Івашком , від якого походять пізніші Тимсаровські.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).

ТИСАРОВСЬКІ (Тесаровські, de Tysarow, de Tesarow, Tysarowscy, Tesarowscy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській та Львівській землях.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді трираменної літери Т під хрестом.

Джерела:
– печатка Тимка з Тисарова 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 689; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 809).

2. На червоному полі срібна стріла вістрям вгору над срібним півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита червоно-срібний намет (герб Сас).

Джерела:
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. IІI. – P. 202.

3. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику п’ять павичевих пер, які пронизує срібна стріла вістрям вправо, навколо щита блакитно-золотий намет (герб Сас).

Джерела:
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том ІХ. – S. 173; Том Х. – Dodatek. – S. 457.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 122.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/tysarovski/

Comments