Тиравські

ТИРАВСЬКІ - шляхетський рід Сяноцької землі.


Джерела:
Лисейко Я. Рід Тиравських герба Осорія на Сяноччині У XV–XVІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018. Вип. 2, ч. 1. С. 11-17.
Лисейко Я.  Дрібні та середні шляхетські роди Сяноцької землі у першій половині XVI ст.

Тиравські. У 1504 р. Іван Тиравський згадуєть-
ся як тенутарій у частині Новотанця, який за згодою дружини Анни дав у посесію Миколі Балю.21
Отож частка Новотанця, який був традиційною власністю Балів, перейшла до Тиравських як по-
саг внаслідок шлюбу Івана Тиравського з Анною Бальовою.
Під 1523 р. у власності Тиравських значиться село Ноздрич, що було традиційною складовою
Диньовського ключа.22 Цей ключ за два десятки років поміняв кількох власників, а окремі маєтності, такі як Ноздрич, поодиночно були перепродані сяноцьким землевласникам. Близько 1527 р. Тиравські стали посідачами королівського села Страхотини.23
Отож протягом описуваного періоду рід в цілому зміцнив своє майнове становище. Проте загалом Тиравські доволі рідко згадуються як учасники тих чи інших майнових відносин поміж шляхтою Сяноцької землі у першій половині XVІ ст.
22 ЦДІАЛ.  Ф. 15.  Оп. 1.  Спр. 9.  С. 325.
23 Там само.  С. 549, 590.

У 1483 р. Микола Тиравський звинуватив Миколу Семушовського, підсудка сяноцького у тому, що той здійснив збройний наїзд з 30 чоловіками шляхти і 60 чоловіками нижчого стану (голоти) на село Логочкову Волю, під час наїзду повиганяв селян та знищив кілька будинків [1, № 1620].
1. Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we
Lwowie, wydane staraniem Galicijskiego Wydziału krajowego. / A. Prochaska. – Lwów, 1894. – T. ХVI


Comments