Тишковські з Тишковців

Тишковські з Тишковців

ТИШКОВСЬКІ (з Тишковців, de Tiskowcze) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки.

Джерела:
– печатка Федька з Тишковців 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 688; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 756; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 7 [10], 19).
– Wyrostek L. Rόd Dragόw-Sasόw. – S. 121.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/tyshkovski-z-tyshkovtsiv/

Comments