Теліжинські

Теліжинські з Теліжинець  - заславський земянський рід, посідали землі під опікою князів Заславських. Comments