Телешницькі

ТЕЛЕШНИЦЬКІ - дрібношляхетський рід з Сяноцької землі.
Ймовірно, походили з Сяноцької землі з котроїсь із Телешниць – Федорової (Ошварової) або Сянської (Сянової), де були посесорами солтиства. Судячи з прізвиська Івана Телешницького – Гошвай (hoszway) та Василя Телешницького – Ошварович (Oszwarowicz) йдеться все таки про першу XXVI, 1171; XXVIII, 394.
Телешницькі з’являються у документах Перемишльського гроду наприкінці 1570-х років. На той час якийсь Ілля Телешницький був війтом у с. Катині Перемишльського староства (1577), а Федько і Лехно, батько й син, Телешницькі тримачами заставленої земле власності у сс. Терлі, Любохові, Росохах (1581). На початку XVII ст. Телешницькі продовжували залишатися посесорами війтівства у с. Катині та мали якусь земельну частку у Стажаві, перемишльсьского повіту (1615) VII; 325-327; IX, 232; XXVI, 1171; LI, 2205-2208.
VII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф.13. – Оп.1. – Спр. 293.
VIII. ЦДІА України у м. Львові. – Ф.13. – Оп.1. – Спр. 295.
IX. ЦДІА України у м. Львові. – Ф.13. – Оп.1. – Спр. 297.
XXVI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф.13. – Оп.1. – Спр. 327.
LI. ЦДІА України у м. Львові. – Ф.14. – Оп.1. – Спр.81.

Джерела:
Смуток Ігор. Дрібношляхетські роди Сяноцької землі на Перемишльщині у XVI–початку XVII ст.
Comments