Тептюковичі

пани ТЕПТЮКОВИЧІ (dominі Teptiukouyczy) – панський рід, у XІV–XV ст. землевласники у Руській землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Васька Тептюковича пана зі Стріличів 1404 р. (BCz, Perg. 272).
– печатка Васюти Тептюковича пана з Тисьмениці та Стріличів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 702; Piekosiński F. Jana Zamojskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – S. 102, n. 1115; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 2 [5], 11; Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 341–342).
– печатка Прокопа Тептюковича пана з Тисьмениці, Стріличів, Гвоздця та Ганьковичів 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 656; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 147; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 19).
– печатка Івана Прокоповича Тептюковича Гвоздецького пана з Гвоздця, Стріличів, Храплина і Ганьковичів 1475 р. (ЦДІАЛ, ф. 131, оп. 1, спр. 219; Akta grodzkie i ziemskie. – Tom VI. – S. 184; Haisig M. Sfragistyka szlachecka. – S. 27, il. 47).
– Sperka J. Otoczenie Władysława Opolczyka. – S. 340.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/teptyukovychi/

Comments