Щурівські

Щурівські зі Щуровець - заславський земянський рід, посідали землі під опікою князів Заславських. 
Comments