Свірзькі

СВІРЗЬКІ герба Шалава - шляхетський рід руського походження, землевласники у Львівській землі; гілка роду Романовських. Здавна підписувалися з Романова.
 


Загальні відомості.
Представники родини Свірзьких станом на середину XVI ст. володіли рядом поселень, в 
основному неподалік Перемишлян154. Реєстр 1552 р. однак не згадував про село Тучна (власність депутата львівського ґродського суду155 Анджея Свірзького), яке незаконно утримував за собою люблінський воєвода Анджей Тенчинський156. В 1578 р. Тучна вже була зафіксована як володіння Свірзьких157. Реєстр 1584 р. додатково зафіксував приналежність села Поручин теребовельському 
судді Яну Свірзькому158. 

154 Місто Буще, села Чуперносів (Єжи Свірзький), Вербів (Єжи і Станіслав), Двірці, Свірж (Анджей), Глібовичі 
(Анджей, а також Тарло) (AGAD. ASK. – Dz. I. – Sygn. 19. – K. 171v). 155 AGZ. – T. X. – S. 47. – № 698. 156 Ibid. – S. 52. – № 782. 157 Катажина Свірзька: місто Млинівці і село Підтемне; теребовельський суддя Ян: місто Буще, села Тучне і 
Глібовичі; галицький каштелян Кшиштоф: Свірж і Неділиська; Ієронім: Волове (Źródła dziejowe. – Warszawa, 
1902. – T. XVIII. – Cz. I. – S. 62, 65, 67, 71, 72). 158 Ян: місто Буще, села Поручин, Глібовичі, Тучна; Ієронім: Волове; Кшиштоф: Свірж, Неділиська; Катажина: 
м. Млинівці, с. Підтемне (AGAD. ASK. – Dz. I. – Sygn. 19. – K. 792, 795, 810).Гліб з Романова — 

староста коломийський, брав участь у битві з волохами під командою гетьмана Яна Амора Тарновського


Mikołaj (+ ca. 1470) 
Piotr (+ ?), synowie Jana-Hleba, Мarcin ze Świrza (+ 1478-9), syn Piotra, Andrzej (+ 1491) i 
Marcin (+ 1528) Świrscy, synowie Marcina, Andrzej Świrski (+ 1572), najstarszy syn Marcina juniora.


Стефан, Олександр, рідні брати, загинули в битві під Сокалем 1519
Андрій — мальтійський кавалер
Андрій — фундатор костелу Небовзяття Богородиці у Свіржі
Андрій — войський теребовельський
Малґожата — дружина Кшиштофа Каліновського
Христофор (Кшиштоф) — каштелян галицький
Прокоп — ротмістр під командою коронного гетьмана Миколая Сенявського
Петро — ротмістр, коронний обозний за Яна Замойського, дружина — остання з роду князів Ружинських, донька князя Романа[1]
Кирило, похований у костелі Божого Тіла у Львові
Миколай — кустош у Ґнезно, суфраган і пробощ у Холмі
Станіслав — стольник львівський, дружина Каковська
Антоній — скарбник львівський, дружина Ценська
Comments