Свірчовські

23 листопада 1513 року, згідно знайденому у Варшаві у Головному Архіві Стародавніх Актів документу, який свідчить що цього року Януш Свірчовський отримав села Лошнів, Скалат та Сущин з рук Станіслава Лошньовського. Таку честь Свірчовський заслужив через героїзм у битві під Вишневецем 1512 року, коли під командуванням князя Констянтина Івановича Острозького об’єднані руські та литовські війська поклали трупом безліч татар та визволили бранців. Про Януша Свірчовського варто ще згадати що згодом він дослужився і до звання польного коронного гетьмана. Помер у 1528 році.

 У «Паноші» серед панів Подільського воєводства згаданий лише Кшиштоф Свірчовський (Swierczowski).


В 1482 году владельцами Свиршковец были Вихна из Нищеслав и муж её Адам. В 1493 году было в Свиршковцах 37 дымов."
(Труды Подольского епархиального историко - статистического комитета. Выпуск седьмой. Каменец - Подольский. 1895. Под редакцией Н.И.Яворовского)Село Свіршківці згадується в давніх актах 1494 року. Тоді в ньому було до 73 господарств. За історичними даними, які подано в книзі «Историческое описание Каменец-Подольского уезда» говориться, що село Свіршківці відоме в XVI ст.. належало більшість сіл і містечок теперішньої території Чемеровецького і Кам'янець-Подільського районів.

В 1530 р. наше село і навколишні села захопили турки. В довгій долині (між Бережанкою і Андріївною, Чемерівцями) було спалено населення околишніх сіл, які не хотіли підкоритися турецькому султану. Згодом турки були вигнані з Поділля. Наше село, в тому числі і навколишні села, знову потрапили в залежність до поляків і перебували під гнітом польської шляхти до 1793 року.

В 1530-1542 рр. тут нараховувався один плуг, яким володіли Роліковський і Іван; останній носив прізвище Свірч, або Свірчковський (ополячене від слова Свірч), так як в документах, (як наприклад, в створених м. Яблонського податкових списках) музейні власники, особливо ті, які носили прізвище, однозвучне з назвою села, часто називаються тільки по імені.

Іван, який був у Свіршківцях, був за прізвищем Свірч або Свірчковський, видно із цього, що по тих же податкових списках в 1565 році володільцем села була Іванова Свірчківська (мабуть дружина або вдова Івана Свірчковського). В наступному 1566 р. Свіршківцями володіла Ясінська (напевне через те, що вийшла заміж за Ясінського). Через 3 р. Свіршківці знову були у володінні Свірчковського, а в 1578 р. село поділялося на З частини, з яких, однією володіють Свірчковські, а другою -Воронич, а третьою - Таляфус із сестрами. В цей час, 1565-1578рр. в Свіршківцях числилось 3 плуги і один млин.

В XVII ст. Свіршківці перейшли до Каліновських
Comments