Студзенські

З 1473 р. розпочинається історія с. Студзяної, 
осадженої на німецькому праві в переворських маєтностях Ярославських-
Тарновських, та солтисів Студзенських, що виводяться від якогось Миколая 
невідомого походження192.
192 AGZ, t. VII, Lwów 1878, nr 66; t. XVII, s. 349; t. XVIІІ, nr 2713; ЦДІАУЛ, ф. 12, оп. 1, спр. 11, 
Comments