Строїчі

пани СТРОЇЧІ – панський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Галицькій та Молдавській землях.

1. На блакитному полі золотий знак у вигляді стріли вістрям вгору.

Джерела:
– печатка Георгія Строїча 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1140; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 4 [7], 27).
– печатка NN Строїча 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 703; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 1141).

2. На блакитному полі золотий напнутий лук з золотою стрілою вістрям вгору; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику виникає срібний орел з червоним узброєнням, навколо щита блакитно-золотий намет.

Джерела:
– печатка Луки Строїча 1600 р. (AGAD, Pар. 4062).

печатка Луки Строїча 1600 р.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/stroyichi/

Comments