Стрибилі

Strybylowie
I

Ивашко Стрибел (1468)
По словам Несецкого, Стрибилы происходили от шестого сына Гридка Александровича Вороновича - Голенка, о чем они сами признавались:
Szósty nazwany Holenka, od którego Strybylowie i Hosccy swojç linia prowadza, jako siç do tego gami przyznawali, Hawrylo Hoscki Kalztelan Kijowski, y Riotr Strybil Wojski Kijowski. https://books.google.com.ua/bo...mp;f=false
Это, конечно, сомнительно, если и так, то этот Голенко происходил от самого Григория Вороновича (Гринька Соколецкого), ведь первое упоминание о Стрибилах относится к 1468 году, когда Иван Юхнович - сын Олехна Юхновича (того самого, что получил Труденовскую волость вместе с Половцами Рожиновскими, см. мою статью https://ru.wikipedia.org/wiki/...0%B8%D0%B5), в своем завещании упоминает Ивашка Стрибела, как "поплечного друга" своего, которому завещает свой боевой лук. Свидетелями этого завещания выступают Иван Ельцович и Антон Ельцович. 


II


.... Стрибил


III


Иван Стрибил (1523)
Успадкував від батька Кам'яний Брід та частину Пилиповичі. Придбав у родини Корчовських Студену Воду та Старосільці, також володів маєтком Тебенинці та Булгаки (з 1581 року). У 1522 році за староства Дмитра Олександ-ровича Кмітича замок Житомир зазнав значної шкоди від випадкової пожежі. Багато мешканців розійшлися сусідніми замками. Ловковський зем’янин Іван Стрибель допоміг князю Костянтину Острозькому вивезти з пожарища дзвін «Ратний», дзвін з костелу святого Миколая на Охрімовій горі та три великі гармати до Острога.
Дружина: Овдотья Івашківна Молодша Воронич
N. Стрибил,
родной брат Ивана Стрибила


IV


Богдан Иванович Стрибил (1587,† 1605)
спадкоємець Пиливовичі, частини Кам'яного Броду, у жовтні 1586 року придбав Левків у троюрідного брата Миколи Воронича. Також власник Іванківа, Плоски, Торчина, Борщіва, Кичкира (з 1545 р.), Глиниці, Вирлоок, Ходори, Заріччя, Чебенщизна, Войсище.. захвачены Булгаки на реке Возня).
У 1590 році Василь Тиша-Биковський з Беліковець разом із помічниками напали на маєток, вбили слугу Богдана Стрибеля, покрали худобу та продукти.
Стецко Филиповский
(Пилиповичи, Борщов, Скоморохи 1552-1560): "Iwan Strebyl z bratanyczom Steckom z imenia otczyznoho majut horodniu mity"


V


Павло Богданович (1618)
sędzia grodzki Kijowski z sejmu 1598. poborca. Const. f. 725. чашник киевский, хорунжий Войска Запорожского листопада 6 дня 1625 року, был избран комісарім "для перепису козацького війська і для перевірки їхніх прав обрані з", в числе прочих під Куруковим дал присягу Петро та Філон Стрибилі. У 1630 р. (16 жовтня) вони позивають Маґдалену Голуб до суду із скаргою, що та при одруженні не принесла в дім до Стрибиля нічого з майна, але по смерті чоловіка забрала те, що він по собі залишив. Маґдалена Голуб була одружена двічі, і від першого шлюбу з Павлом Стрибилем має сина Стефана, якому заповідає с. Жаболовка, яке їй дісталось від його батька та м. Брусилів.
Осталась вдовой с малолетним сыном после смерти мужа Павла Стрыбля. Опекунами при сыне стали Стрыбли Петр и Филон. У 1630 р. (16 жовтня) вони позивають Маґдалену Голуб до суду із скаргою, що та при одруженні не принесла в дім до Стрибиля нічого з майна, але по смерті чоловіка забрала те, що він по собі залишив.
Дружина: Дружина Магдалена (Семенівна Мартинова) Бутович (пол. — Magdalena Butowicz).
5 листопада 1630 р. Маґдалена Голуб та її сестра Олена Лішка ділять між собою спадок за померлим батьком, а саме маєтки: м. Новий Брусилів, м. Водотиї, сс. Дивин, Морзівку, Солоївку. 22 листопада 1630 р. возний засвідчує ввід пані М. Голуб у володіння м. Новий Брусилів та сс. Дивин та Морозівку.
Осталась вдовой с малолетним сыном после смерти мужа Павла Стрыбля. Опекунами при сыне стали Стрыбли Петр и Филон. У 1630 р. (16 жовтня) вони позивають Маґдалену Голуб до суду із скаргою, що та при одруженні не принесла в дім до Стрибиля нічого з майна, але по смерті чоловіка забрала те, що він по собі залишив.
 Заповіт 
Маґдалени Голуб був складений 3 липня 1648 р., а записаний до актових книг Житомира 27 липня 1650 р., ймовірно така велика хронологічна різниця між складанням та записом пояснюється військовими діями польської та української армій під час Визвольної революції Богдана Хмельницького. Заповіт був складений під Корсунем, де знаходилась Маґдалена Голуб, як повідомляється “через козаків”. Текст заповіту польською мовою. За заповітом М. Голуб передає: Печерському монастирю – 2 тис. пол. злот.; до Святої Софії – 3 тис. пол. злот.; монастирю Межигірському – 1 тис. пол. злот.; Братству Київському – 1 тис. пол. злот.; на монастир Канівський – 1 тис. пол. злот. Також заповідає, що по її смерті для різних церков на сорокоусти і для калік у шпиталях – 300 пол. злот. В заповіті чітко виписується, що Маґдалена Голуб була одружена двічі, і від першого шлюбу з Павлом Стрибилем має сина Стефана, якому заповідає с. Жаболовка, яке їй дісталось від його батька та м. Брусилів
Источник: Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845. Strybel herbu Trzy Tarcze (t. 8 s. 540) http://www.przodkowie.com/niesiecki/s/strybel/5971.php?lit=s
куруківський трактат 1625 рік, 27 жовтня
ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 188, арк. 53.
Филон (Филип) Богданович Стрибиль (1595, † 1634) 
P 1624-, 1631 Dokument El. 1624; Man. 1631
руський (український) зем'янин або шляхтич, урядник Українських земель Речі Посполитої. Посада — чашник київський; перебуваючи на ній, був призначений королем одним з комісарів для укладення Куруківської угоди в 1625 році.[2] Пізніше серед цих комісарів був одним з кількох обраний для перевірки прав та складання реєстру козацького війська.[3] Підписав Акт заснування Києво-Могилянського колегіуму.[1] гродський Київський (1595), підчаший (1609). По смерті брата Остафія став опікуном племінників Абрама та Михайла. Мав маєток у Березовиці.
У 1592 р. в Києві фіксується вже інший намісник – Філон Стрибиль. В березні цього року київський воєвода Острозький пише «намісникові нашому, урожоному Філону Стриблю», щоб він жодним чином не намагався привернути під замкове послушенство митрополичих слобожан [18, арк. 1 − 3].
Дружина: сестра Яна Зубра, Маруша Єльцовна (пол. — Marusza Jelcowna).
Акти на заснування Києво-Могилянської колегії
↑ Щоденник походу проти запорізьких козаків… — С. 398—399.
↑ Там само. — С. 403.
18.Інститут рукописів НБУ імені В. Вернадського НАН України. – Ф. ІІ. – Од. зб. 22617
Абрам Богданович
Иван Богданович

У 1628 році Ян Стрибиль вносить плату з Булгаків від 3 димів і 2 огородників і з містечка Нові Булгаки нововідбудованого від 3 димів»
Федор Богданович († 1609)
Даниэль Богданович (1630)
київський підчаший, власник містечка Вирлоок, Пилиповичі та Борщів.[3]Добував поташ на продаж на своїх землях.Архив Юго-Западной России Часть 7. Том II.
P 1615,1624, 1631 Dokument IKDA 4, El. 1624, Man. 1631
женился на Анне Сутковской.
Катаржина Богданова? Стрибель
вышла замуж за Константина Сутковского.
Источник: Гербовник Несецкого т 8 с 540
Петр Богданович (1628,† 1636/8), 
войський Київський. Успадкував містечко Студена Вода, яким володів до 1628 року, власник Городища, Торчина, Щенієва (також Забріддя), придбав Воропаїв у Тиша-Биковських.[4]
P 1620 Pomiannik Drevnij pomiannik..., op. cit., s. 65
У 1618 році сусідні зем'яни знову напали та спалили Студену Воду, лиш залишили будинок Петра Богдановича Стрибеля за винагороду.
Дружина Тіна Феодора Прошчеківна Долотецька (пол. — Tina Fedora Proszczekówna Dołotecka).
Архив Юго-Западной России. Часть 3. Том I. Стр. 361.
Остафій Богданович † 1624/8
P 1620, 1624 Pomiannik,dokument op. cit., s. 65; El. 1624
успадкував маєток Ловков та Іванків, власник Ходори. [5]
Bohdan Bohdanowicz † po 1609
Марiя Богдановна
бл. 1590 року у шлюбі з Яном Зубром. Власники маєтку Старосільці.[6]
[roman_zuber@wp.pl]. Protpplasta rodu Zubrów. www.ii.uni.wroc.pl. Процитовано 2017-06-12.
Катарина Богдановна Стрибиль ок. 1598-1626
Юрий Филиповський
Николай Филиповський
Томило Филиповський
Семашко Филиповський
Андрей Филиповський


VI


Стефан Павлович Стрибиль
по смерті батька його опікунами стали Філон та Петро. Успадкував Вирлоок, Кичкирі та від дядька Петра — Воропаїв.
мать- Магдалена Голуб, урожденная Бутович Опікунами дитини, по смерті батька, стали Петро та Філон Стрибилі. Другою йде, за ти же числом, скарга на панів Стрибилів від п. Юрія Голуба та його дружини Маґдалени, що Стрибилі вимагають повернення маєтків померлого, хоча це суперечить заповіту небіжчика25. Мова тут ідеться про с. Жаболовку, яке Маґдалена Голуб віддасть синові – Стефану Стрибилі за своїм заповітом.
1640 р. 16 травня Стефан Стрибиль отримує від пані Голуб винагороду в справі дільчого листа, як один із спадкоємців її давно померлого чоловіка27. Уступка Голубів грошима Стрибилям, принесла короткочасне примирення. 4 серпня 1640 р. адвокати від двох сторін у Житомирському замку вирішували останні справи між цими родами28. Стефан Стрибель та Олізар-Волчкевич виплачують винагороду Голубу за напад і захват його містечка Волчкова та с. Богданівка29. Окрім того Степан Стрибиль виплачує Голубу старий борг.
Проте, у 1643 р. Стефан Стрибель знов подає до суду на подружжя Голубів, вимагаючи від останніх борг у 4 тис. пол. злот., погрожуючи піддати їх баніції32. В 1646 р. возний від 7 листопада вносить два останні записи, що до справ Голубів із Стрибилями. Перший запис – це відмова Маґдалени Голуб підчинитися судовому декрету по якійсь справі із Стефаном Стрибилем. Другий запис – це відмова заплатити тому ж Стрибилю присуджений у його користь штраф за напад та пограбування його маєтку.
Источник: ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 189, арк. 44., арк. 45, арк. 61.
ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 10, арк. 6 зв. – 7.
ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 191, арк. 54 – 55.
Миколай Павлович
по смерті батька успадкував землі
Анна Павловна
Софія Павловна
Єфросинія Павловна
Iван Фiлонович Стрибиль
дружина Барбара Соколовська (пол. — Barbara z Sokolowa). По смерті чоловіка, вдруге вийшла заміж за Абрама Стрибеля.
Христина Фiлонович Стрибиль
чоловік Павло Бутович /Paweł Butowicz/.
Iван Федорович † p. 1640
P 1634 Dokument AJZR 8-3, s. 530
успадкував Буйгаки та Камінний Брод.
Миколай Данилович Стрибиль (пом. 1634)
убитий у місті Чуднові, похований у церкві в Пилиповичах. 
Миколай, син Данила Стрибиля, у 1630 р. навчався у класі  поетики Острозької колегії9, натомість коли 1632 р. у Києві було відкрито 
Петром Могилою Лаврську колегію, її учнем став двоюрідний брат Мико-
лая Стефан10, син Павла Стрибиля, Данилового брата (до речі, колишнього 
студента Замойської академії11). Навчання у єзуїтів не вплинуло на конфесію 
острозького вихованця Миколая. Це підтверджує згадка 1634 р., з якої ді-
знаємося, що він був смертельно поранений у сутичці й похований братом 
Стефаном, могилянським вихованцем, у церкві свого с. Пилиповичі12. 
9 Шевченко Т. Єзуїтське шкільництво. С. 271. 10 Його ім’я стоїть під першою партією учнівської декламації 1632 р. “Eucharisterion”: 
Українська література ХVІІ ст. / Упор. В.І. Крекотень. К., 1987. С. 243.
11 Paulus Teodori Strybyі, distr. Kiouiensis записаний до каталогу Академії в 1613/14 
р.: Album studentуw Akademii Zamojskiej 1595-1781 / Opr. H. Gmiterek. Warszawa, 
1994. S. 84. 
12 Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України 
у Києві), ф. 11, оп. 1, спр. 2, арк. 286 зв.
Стефан Данилович Стрибиль
після смерті брата успадкував усі землі. Від дядька Петра успадкував Торчин.
Абрам Остафiйович (пом. 24.12.1651)
"Так саме змушені повернути борг Голубу й інші Стрибилі – Абрам та Михайло" -Источник: ЦДІАК України, ф. 11, оп. 1, спр. 189, арк 61 http://www.haidamaka.org.ua/0143.html) власник містечок Смоловка та частини Ловкова, також мав частку на села Калинівка, Булгаки, Кам’яний Брід. Дружина Барбара Соколовська (пол. — Barbara z Sokolowa). Проживав з родиною у Ловкові, поховали його в місцевій церкві.
Михайло Остафiйович
власник Іванкова, частини Ловкова.


VII


Катерина Iванiвна Стрибиль
Одна вагома подія в житті Катерини пов’язала історію Березівки із відомою українською постаттю - київським митрополитом Петром Могилою – українським політичним, церковним та освітнім діячем. Він був захисником православ’я у часи наступу унії, засновником Лаврської школи, яка 1632 року об’єдналась з Київською братською школою та згодом стала Києво-Могилянською колегією. Петро Могила опікувався нею до кінця життя. Діяч такого рівня та впливу вінчав Катерину Стрибель та Яна Ярмолінського. Однак після вінчання між опікунами Катерини та дворянином Яном Ярмолінським було укладено шлюбний договір. Основним опікуном була Маруша Єльцовна, дружина покійного Філона Стрибеля, чашника Київського. Катерина доводилася донькою їхньому покійному синові Іванові, а мати – Барбара Соколовська після смерті чоловіка вдруге взяла шлюб із Абрамом Стрибелем, котрий теж вважався опікуном Катерини. Барбара благословила доньку на шлюб згідно із звичаєм в церкві апостольській при великій кількості людей - як духівництва, так і світських. Благословила перед отцем Петром Могилою, митрополитом Київським, Галицьким і всієї Русі, в стан святий дружини Яна Ярмолінського з Ярмолинець, сина покійного Константого Ярмолінського. Однак з певних поважних причини обидві сторони відтермінували весілля - від свята Великодня 1635 року, відповідно до грецького календаря, до цього ж свята 1637 року. До весілля нареченій належало залишатися в домі своєї бабусі. У вказаний термін наречений мав приїхати зі своїми приятелями у маєток Маруши Єльцовни до села Березівки. За цей час Ян Ярмолінський повинен був виклопотати у своєї матері, аби вона розділила своє та батьківське майно між ним і братом Володимиром. У Кременецьке земство вона мала подати документ про вступ у посесію своїх синів. Після цього Ян Ярмолінський був зобов’язаний записати Катерині Стрибулевій з майна свого «вєно», тобто матеріальне забезпечення майбутній дружині в розмірі 50 тисяч польських злотих. Цей договір написаний в Березівці 21 грудня 1634 року. В документі шість притиснених печаток. Ян Ярмолінський розписався від імені Маруші Єльцовни, яка не вміла писати. Так само від імені Барбари з Соколова, яка теж писати не вміла, розписався Миколай Ніпокойчицький. Також розписалися Олександр Солтан, опікун Абрам Стрибуль, Миколай Ярмолінський, Мартин Пігловський, Ян Пігловський. Особисто підписалися Петро Могила, архієпископ митрополії Київської, Галицької та всієї Русі, Філон Кизарович - архімандрит монастирів Овруцьких, намісник монастиря печерського. З огляду на подальший перебіг подій, Ян Ярмолінський виконав умови договору. Адже ще багато років серед посесорів навколишніх земель та села Березівки фігурувало його ім’я. [1]
чоловік Ян Ярмолінський.[2]
1. Тунік О. Їх шлюб освячував Петро Могила // Коростишівська газета. - 2013 - 17 травня. - №20 (11351). – С. 8.
2. Архив Юго-Западной России. Часть 3. Том I. с. 590.
Анна Михайлiвна


Ще одним інформативним документом є тестамент шляхтянки Анни Олізарівни Волчковичової, яка тричі виходила заміж (уперше – за Стефана на Кічкирах Стрибиля, вдруге – Людвіка Здзірського, втретє – за оршанського стольника Яна Кміту) і пережила усіх своїх чоловіків. Текст її останньої волі був укладений незадовго до смерті, 15 березня 1680 р., і незабаром, 22 березня, на прохання синів небіжчиці від третього шлюбу – Адама і Казимира – записаний до оршанських ґродських книг. Через сім років випис із цих книг приніс до луцького ґроду зять тестаторки – Ян Оникевич, чоловік її дочки від першого шлюбу Людвіки, яка успадкувала від матері певну суму готівкою і мала на її прохання переказати кошти різним церковним інституціям.Труна мала бути необбита, а лише пофарбована чорною фарбою, на верхній частині – намальований білий хрест. Анна Олізарівна заповідала одягти себе в погребальний одяг сірого кольору («sama żebym w habicie szarym była położona»). Згідно з її останньою волею, замість катафалку під час заупокійної служби на землі мали розстелити покривало сірого кольору і поставити на нього труну, а після цього віддати сукно ксьондзу. Навколо труни мали поставити чотири свічі.

Тестаторка відмовилася від читання «казань» і розпорядилася переказати ці кошти на благодійні цілі – різним костелам і убогим, які мали молитися за спасіння її душі.  З суми у 7950 злотих, які тестаторка залишила дочці від першого шлюбу Людвіці Стрибилівні Оникевичовій, більшу частину (4 тисячі злотих) дочка повинна була передати костелам, зокрема: 2 тисячі призначались бернардинському костелу в Луцьку, де заповідачка просила себе поховати і де мали відправляти 2 меси щосуботи.500 злотих було призначено олицькій колеґіаті, де було поховане тіло її останнього чоловіка – оршанського стольника Яна Кміти, там же мали відправляти кожної п’ятниці упродовж 10 років службу за душі її та померлого чоловіка у каплиці, де зна- ходилася чудотворна коростишівська ікона Божої Матері; 40 злотих – на католицький шпиталь в Олиці, за що кожну п’ятницю впродовж 10 років убогі повинні були співати поминальні пісні за спасіння душ її та чоловіка у тій же каплиці; 300 злотих – домініканцям у Луцьку, аби ті за її душу протягом шести років щосереди відправляли мшу перед образом Св. Діви Марії; 300 злотих – луцьким бриґідкам, за що ті мали пам’ятати про її душу; 200 злотих – бернардинам у Сокалі, за це щовівторка перед образом Св. Анни протягом чотирьох років вони мали відправляти молебень.Крім того, для бриґідок у Любліні дочка повинна була придбати срібну лампаду за 100 злотих і поставити перед образом Св. Діви Марії, який знаходився на хорах; такі ж дари передбачались і для костела Св. Духа в Любліні: перед чудотворним образом Св. Діви Марії мали поставити срібну лампаду за 100 злотих. По 100 злотих на потреби хворих призначалось боніфрателям у Любліні та Луцьку.

На таку ж суму могли розраховувати реформати і францисканці в Любліні. За усі ці пожертви вони мали молитися за спасіння душі небіжчиці.  Значні суми на пожертви тестаторка записала на своїх маєтностях і коштах, відданих у борг, які повинні були передати костелам її сини. Так, серед боржників Анни Олізарівни була померла на той час мати короля Яна ІІІ Собєського – Софія-Теофілія з роду Даниловичів, дружина краківського каштеляна Якуба Собєського. Її борг у 65 тисяч злотих тестаторка заповіла синам Адамові і Казимирові Кмітам, які по отриманні цієї суми зобов’язані були пожертвувати 1 тисячу злотих на костел і стільки ж на монастир, розташованих на Ясній Горі у Ченстохові (де знаходилася чудотворна ікона Божої Матері). За це ченці мали молитися за спасіння душі Анни Олізарівни та її померлих чоловіків.Синам у спадок також дісталося містечко Іванків в Овруцькому повіті Київського воєводства, яке тестаторка свого часу успадкувала від матері – Ельжбети Ложчиної Олізарової, дочки київського підчашого Лаврина Лозки та Анни Гулевичівни. З цієї маєтності Адам і Казимир мали сплатити посаг своїй сестрі Катерині, коли та виходитиме заміж, у сумі 5 тисяч злотих, а також 2 тисячі передати на пожертви: 700 злотих до оршанської конгрегації, 500 злотих – Києво-Печерському монастирю, 300 злотих – до іванківської церкви, де мали молитися за душу її діда і баби, 500 злотих – до коростишівської церкви в старій частині міста, де знайшла свій останній спочинок тестаторка.  Іншому синові – Стефану Здзірському – Анна Олізарівна записала на маєтності Коростишів суму в 40 тисяч злотих, по отриманні якої він повинен був виплатити рідній сестрі Кристині 10 тисяч злотих і передати пожертву в 2 тисячі на реставрацію коростишівського костелу, де щосуботи мала відбуватися меса за упокій душі її та її померлого батька Людвіка Олізара Волчкевича.

Тестаторка просила канцлера Великого князівства Литовського Криштофа Зиґмунта Паца, коронного польного писаря Стефана Чарнецького, овруцького старосту Миколая Сапєгу, київського підкоморія Маріана Чаплича, луцького земського підсудка Володимира Гулевича та луцького земського писаря Яна Гулевича бути виконавцями заповіту. Запрошення осіб такого рангу до кола екзекуторів та опікунів свідчить про високий соціальний статус родини тестаторки.

Заповіт Анни Олізарівни Волчковичової також цікавий багатьма біографічними деталями: докладно перераховані маєтності, успадковані та набуті нею упродовж життя у Волинському та Київському воєводствах, а також у білоруських землях, вказані шляхи їх придбання, розкриваються стосунки в колі родини та близьких їй осіб тощо. Тестаторка переймаласятим, аби усі її діти жили в злагоді й любові, шанували Бога і не забували своїх предків. Контракт між Данилом Стрибилем і белзьким воєводою на виготовлення і доставку поташу до Межиріччя (1624 p., липня 2)

[...] й. м. пан Стрибиль продає й. м. пану белзькому воєводі 72 шифунти поташу по піводинадцяти люблінських каменя у кожному шифунті, рахуючи по 32 фунти на камінь плюс те, що й. м. пан Стрибиль витратить на кожну бочку, себто тару по 104 фунти. Цей поташ він обіцяє виставити й. м. пану воєводі до Межиріча Острозького за чотири тижні після їхнього контракту. А й. м. пан воєвода повинен заплатити й. м. пану Стрибилю за кожний шифунт виставленого до Межиріча і зваженого там поташу по півдванадцяти золотих, на що зараз дає 600 золотих завдатку. Якщо ж під час передачі в Межирічу виявляться лишки порівняно з домовленою за контрактом кількістю, де значиться 72 шифунти, а й. м. пан Стрибиль виставить 10 чи 20 шифунтів більше, це теж буде йому оплачено відповідно до ваги. Крім цього, й. м. пан Стрибиль гарантує й. м. пану воєводі, що виставить добрий і чистий поташ, який купці називають «лаутер».

Їїх милості обіцяють дотримуватися цієї угоди під зарукою тисячі золотих. [...]
Comments