Сторожинські

7 червня 1569 р. той же
князь Андрій Вишневецький доповідаву земськомусуді, що
під час пожежізгоріла скринька з листомна
куплений ним у Сторожинських маєток
Сторожинці[5, с. 396-397].
Собчук. – К.,2002.
5. СобчукВ. Крем’янецька волость у ХVІ столітті:
територіяіпоселення/ В.Д. Собчук// ЗНТШ.– Т.231:ПраціКомісіїспеціальних (допоміжних) історичних
дисциплін. – Львів,1996. – С.380-399.


1560.11.01. – 
Вільнюс. Підтвердження Сигізмунда ІІ Августа кременецьким зем’янам
Гнівошу, Федору та Павлу Сторожинцям на землю Сторожинського урочища
(надання королеви Бони) у Кременецькому повіті на ленному праві // РДАДА. – Ф. 389. – Оп. 1. – Арк. 176 зв.–177 зв.
Comments