Сроковські

СРОКОВСЬКІ - дрібношляхетський рід зі Львіської землі.
Джерело:
Смуток І. Дрібношляхетські роди Львівської землі на Перемишльщині у XVI – початку XVII ст.Сроковські. У Перемишльській землі Сроковські у XVIст. не проживали, але мали шлюбні звۥязки з місцевою шляхтою. Найраніша така згадка датується 1562 р., коли Микола Унятицький відступив заставлені маєтки в Унятичах своїм сестрам – Марухні Сроковській і Анні Кропивницькійlxxv. Про чоловіка Марухни жодних відомостей немає.
Можливо, їхніми сучасниками були Василь Бачинський і Катерина Сроковська, згадані у 1601 р. як батьки Федька і Юрка Бачинських Василевичів, свідків у справі підтвердження шляхетства Петра Ільницького Телепۥянаlxxvi. Це єдина згадка про подружжя, тому зۥясувати дати їх життя неможливо. Очевидно лише, що йдеться про другу половину XVI ст.
Перед 1583 р., можливо, в тому ж році, Марухна, дочка Івана Сроковського, стала дружиною Василя Бачинського Слотила й зреклася своїх прав на батьківські і материнські маєткиlxxvii.
Нарешті, ще один шлюб мав місце між Тацею Турянською та Стецьком Сроковським. У 1614 р. Турянська зреклася своїх прав на батьківські та материнські маєтки на користь племінників Марка і Миколая Турянськихlxxviii. Її шлюб виник задовго до цієї дати, оскільки на час свого зречення вона вже була вдовою, особою похилого віку. Тут варто вказати на те, що це відгалуженя Турянських не жило у своєму родовому гнізді, а тримало якусь земельну власність у с. Угерці Перемишльської землі та, можливо, якусь нерухомість у Львівській землі. На це вказує факт регулярної появи Івана і Миколи Турянських з с. Мірищова, Івана Турянського з Осталович, Марка Турянського з Волчух на пописах Львівської землі у 1620-30-х рокахlxxix.


lxxv ЦДАУ у м. Львові. – Спр. 20. – С. 486.


lxxvi Там само. – Ф.13. – Оп. 1. – Спр. 395. – С. 1102.


lxxvii Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 31. – С. 708-709.


lxxviii Там само. – Ф. 14. – Оп. 1. – Спр. 79. – С. 760-761.
lxxix Akta Grodzkie i Ziemskie z czasów Rzeczypospolitej z Archiwum t.zw. Bernardyńskiego we Lwowie, wydane staraniem Galicijskiego Wydziału krajowego. / Wyd. K.Liske, A. Prochaska, W. Hejnosz. – Lwów,1909. – T. XX. –S. 190, 242, 256, 277, 238

Срочковські

СРОЧКОВСЬКІ (зі Срочка, de Sroczsko) – земянський рід, у XV ст. землевласники у Галицькій землі.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– печатка Іванка зі Срочка 1427 р. (AGAD, AZ, Sygn. 33, st. 686; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 710; Halecki O. Z Jana Zamoyskiego Inwentarza Archiwum Koronnego. – n. 6 [9], 18).

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/srochkovski/


Comments