Сопотницькі

СОПОТНИЦЬКІ h. Сас. У Перемишльській землі відомі два населенні пункти, які потенційно могли бути осідком роду. С. Сопотник, розміщене коло с. Пацлава, у16 ст. належало Пацлавським. Ймовірно, воно попередньо входило до складу Пацлава, й через деякий час виокремилося. До кінця 16 ст. Пацлавські утримувалив у Сопотнику земельні частки, активно ними обмінюючись, чи то через застави, чи то шляхом купівлі-продажу, дарування тощо. Про це свідчать численні земельні акти. Однак в жодному з них Пацлавські, як дідичні власники Пацлава і Сопотника не йменуються Сопотнцькими, за одним винятком. У 1589 р. Васько Пацлавський відступив Тимкові Сопутницькому («Soputnicki») усю свою земельну частку в Сопотнику . Серед Пацлавський особу з таким іменем наприкінці 16 ст. не зустрічаємо, тому важко напевне щось стверджувати про Тимка Сопотницького, згаданого один-еєдиний раз.
с. Сопот у 17 ст. існувало на межі Дрогобицького і Стрийського староств коло Підгірців, Довгого, Зубриці. У 1660-х роках у селі було князівство. Серед його посесорів документи згадують Ілька (16621-1673), священника Івана, сина князя Івана (1663). Втім, їх також не можна з певненістю ототожнити з шляхетським родом Сопотницьких. Джерела чітко окреслюють їхній статус як поштиві («honoratus»), що для 17 ст. є прямим свіченням нешляхетського походження та статусу.
Сопотницькі, котрі в 1782 р. підтвердили своє шляхетсво, мабуть були нащадками Михайла та Теодора Сопотницьких, що мешкали не то в с. Монастирці, не то в Ясениці Сільній наприкінці 17 – початку 18 ст. .

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.)
Comments