Сокори

СОКОРИ – шляхетський рід, що походив з Полоцького воєводства Великого князівства Литовського; слуги князів Острозьких. У першій половині XVII ст. землевласники Луцького повіту Волинського воєводства та Житомирського повіту Київського воєводства. За даниною Ольбрахта Ласького Григорій Матвійович Сокор посідав на службі с. Глинники під Острогом (з 1568). Від В.-К. Острозького Сокори отримали села Убільці та Хоняків (зг. 1594-1605). У 1621 р. їм належав дім на Загродді поруч з острозьким Пригородком. 

І

Матвій

ІІ

Григорій Матвійович Сокор
За даниною Ольбрахта Ласького Григорій Матвійович Сокор посідав на службі с. Глинники під Острогом (з 1568). Зі скарги шляхтича Григорія Сокора від 15 жовтня 1568 р. дізнаємося, що внаслідок наїзду урядника кн. Богуша Корецького на село Плоске був убитий його брат Іван Сокор [ЦДІАУК. — Ф. 26. — Оп. 1. Спр. 1. — Арк. 306–307].
На підставі декрету Трибуналу потрапляє до підкоморія і справа про
спадок між Григорієм Сокором і Ганною Воронянкою з одного боку та
Олександром Вороничем і Овдотією Оличанською, з іншого. Текст позову
фіксує, що спір за спадкові володіння попередньо розглядався у земському
суді – «вели право [...] передъ судомъ земъскимъ Киевъским», на якому
сторона «отпорная» намагалася відтермінувати розгляд справи через протиріччя у маєткових актах. Однак земський суд став на бік сторони
«поводової» і наказав поступитися власністю, на що «отпорная» сторона
апелювала до Трибуналу. Трибунал підтвердив рішення земського суду, 
однак «припатрившися старому делу, межи продками [...] учиненому», себто
спираючися на попередні рішення у цій справі, а також через «добровольное
позволение вас, обудвух сторонъ: которое записом урядовне ствердили
вместе», наказав визначити межі з урахуванням попередніх і відіслав сторони
до підкоморія48. 48 Книга Київського підкоморського суду (1564-1644). – С. 101-102 (№ 9)
Дружина: Ганна Воронянка.
Іван Матвійович Сокор
Зі скарги шляхтича Григорія Сокора від 15 жовтня 1568 р. дізнаємося, що внаслідок наїзду урядника кн. Богуша Корецького на село Плоске був убитий його брат Іван Сокор [ЦДІАУК. — Ф. 26. — Оп. 1. Спр. 1. — Арк. 306–307].

ІІІ

Григорій Григорович
київський зем’янин, син Григорія Сокора і Ганни Воронянки

ІV

Самуель Григорович Сокора
1636 р. староста переяславський Лукаш Жолкевський позивав Самуеля Сокора про заволодіння добрами 1/3 частини м. Бубнів, сс. Сушками і Прохоровим від старости канівського осаджених і у володіння Яна Балакиря надане.
Томаш Григорович
Миколай Григорович Сокор
Христина від Корженевського дітей не встигла народити, оскільки він незабаром помер, але від першого шлюбу мала сина Івана, від другого — тільки дочок, з яких: Настя одружилась з Яном Пшигодським, Марина — зі Станіславом Гостковським, третя, невідомого імені, — з Юрієм Чеховичем. Одна з цих трьох доньок, народила їй онуку, яка вийшла заміж за Сокора. З Київського воєводства походила родина Сокорів-Блажків, яка володіла маєтно-
стями у Любецькому старостві. Її представники увійшли до складу дрібної сотенної
старшини Батуринської сотні [21, с. 118, 210, 238, 340]. 21. Кривошея В.В. Неурядова старшина Гетьманщини / В.В. Кривошея, I.I. Кривошея, О.В. Кривошея. – 
К. : «Стилос», 2009. – 432 с.
Comments