Соколовські

Пошлюблювали українські козаки й полонених московиток. Зокрема, козак Мартин Соколовський, за походженням шляхтич з Дорогочинського повіту, взяв полонянку з Комарицької волості, навіть попри те, що вона походила з селян [65]. [65] Допитові свідчення Марціна Соколовського від 7 червня 1624 р. (РГАДА. – Ф. 210. – Владимирский стол. – Стб. 93. – Л. 52).

Comments