Славогурські


Матис Славогурський
Служебник кременецького старости князя Януша Збаразького, Матис Славогурський, подав скаргу на князя Яцька Четвертинського, який 12 лютого 1575 р., напавши на його дім у містечку Яровиці, забрав з собою його дворову наймичку «дtвку Зофию»74. 
10 січня 1590 р. возний Луцького повіту Матис Славогурський «просилъ справtдливости y пна Щасного Кгалєнзского на yрядника єго вишнєвского Фєдора, такжє на слугу Зyбрицкого»96. 
74 ЦДІАК України.  Ф. 25, оп. 1, спр. 15,  Арк. 55 зв. 75.
96 ЦДІАК України.  Ф. 26, оп. 1, спр. 7, арк. 2222 зв. 9
Comments