Сковродки

В часи новгород-сіверського старостування Яна Пісочинського субделегат «на місці старости» фіксується лише у червні 1646 і серпні 1647 рр. Ним є Ян Сковродка [20, арк. 61–63 зв.; 21, арк. 116–118 зв.; 24, арк. 74]. Він був особою нижчого рівня, ніж субделегати О. Пісочинського. Відомо лише, що у його володінні знаходився населений пункт Івантенки поблизу адміністративної межі Новгород-Сіверського повіту з Стародубським повітом Смоленського воєводства [33, л. 379–381]. 

20. ЛННБ. Ф. 5. Спр. 4066. 140 арк.
21. ЛННБ. Ф. 5. Спр. 4067. 130 арк.
24. ЛННБ. Ф. 5. Спр. 4118. 126 арк..
33. РГАДА. Ф. 79. 1644. № 1. 603 л.
Comments