Скорути

Скорути

СКОРУТИ (Скорути з Молодятичів, Skorutowé, Skorutowie, Skorutowie z Młodatycz) – земянський рід, у XV–XVІI ст. землевласники у Перемишльській та Холмській землях.

1. На червоному полі три срібних вруба.

Джерела:
– Васька Скорути з Молодятичів 1436 р. (AGAD, AZ, Sygn. 32, st. 11, 62, n. 13; Sygn. 33, st. 683; Piekosiński F. Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne. – n. 614).
– Paprocki B. Panosza. – S. Т 1v.

2. На червоному полі три срібних пояса.

Джерела:
– Paprocký B. Zrcadlo slavného Markrabství Moravského. – L. 105–106v.

3. На червоному полі три срібних вруба; над щитом шолом під шоломовою короною, в нашоломнику з золотого корчака виникає срібний пес, навколо щита червоно-срібний намет (герб Корчак).

Джерела:
– Paprocki B. Gniazdo cnoty. – S. 1035.
– Paprocki B. Herby rycerstwa polskiego. – S. 690.
– Okolski S. Orbis Polonus. – Vol. I. – P. 443.
– BCz, Rkps 1740 («Compendium»), st. 117/125 (Kojałowicz W. Сompendium. – S. 95).
– BCz, Rkps 1352 («Nomenclator»), st. 294.
– Niesiecki K. Herbarz Polski. – Том VІІІ. – S. 387.
– ЛННБ, ВР, ф. 5, оп. 1, спр. 7444/IІ («Zbior notat genealogiczno-heraldycznych Wacława Rulikowskiego»), арк. 37.
– Źródła dziejowe. – Tom XVIII. – Część II. – S. 305, 342.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/skoruty/

Comments