Скипори

1648 Червня 12. - Протестація Андрія Скипора перед Володимирським ґрод­
ським урядом про збройний наїзд співвласника с. Твориничі Миколая 
Витвинського зі слугами, челяддю й підданими 2 червня 1648 р. на двір 
його брата Яна Скипора у с. Твориничі й поранення його.
Зазначено, що Ян Скипор “жадноє причиньї и сокьказии до бунтовь и 
замєшаня вь сусєдствє нє даваль”.
Ф. 28, оп. 1, спр. 84, арк. 464 - 466, акт 380. Мова староукра­їнська.
Comments