Скаревські

можна рахувати котрогось із братів Скаревських (Шкарев- 
ських) — Томаша чи Костянтина. Обоє навчалися в Луцькій колегії 
між 16 16 -16 2 1 роками, а котрийсь із них, син київського зем ’янина 
Миколая167, став героєм «сказань» Петра Могили про чуда ікони Пе- 
черської Богородиці. Як оповідає Могила, цей «юноша», товариш 
корогви Миколая Одривольського, втопився у р. Росі, коли кварця- 
не військо простувало 1625 року під Куруків «на козаки идяше», і 
пробув під водою понад дві години, але молитвами Богородиці й 
святих Антонія та Феодосія «оживе»168.
167 За податковими тарифами 1628 і 1640 років власник, із братом (?) 
Яном, с. Монастирище: Архив ЮЗР. Ч. 7, т. і. С. 401; ЦДІАУК. Ф. її, оп. і, спр. 9. 
Арк. 867.
168 Архив ЮЗР. Ч. і, т. 7. С. 112
Comments