Скарбки

Скарбки – на коронній Русі відомі з XV ст. У «Гербах» Папроцький згадує («віку мого») трьох братів Скарбків – Петра, Яна та Рафала (Яна і
Рафала згадує і «Паноша» у повіті львівському).
Comments