Сілецькі (Перемишл.)

СІЛЕЦЬКІ h. Сас (de Sielec, de Syelcze, Syeleccy, Sieleccy) – земянський рід, у XV–XVII ст. землевласники у Перемишльській землі.
Грицько з Сільця – учасник з’їзду руської шляхти 1427 р. Наступна згадка про Сілецьких датується 1499 р. Це були Федько з Сільця, котрий визнав борг перед братами Стецьком і Федором також із Сільця у розмірі 40 гривень та заставив під цю суму свою земельну частку. Рід Сілецкьих сформувався з відгалужень Яворських, Винницьких, ймовірно Ортинських. Безпосередньо до Сілецьких належали лише два відгалуження – Клочковичі та Стецьковичі. Пов’язати їх з вище вказаними особами не вдається.
В першій половині XVI ст. через шлюб з власницями с. Сілець відбувається формування кількох відгалужень Сілецьких, котрі по чоловічій лінії належали до інших родів. А саме, на початку XVI ст. в Сільці з’являються Лазар Винницький та Андрій Яворський, одружені з дочками Федька Сілецького. Нащадки Лазара упродовж XVI – XVII ст. відомі як 
Сілецькі Шкребетичі (Шкребечовичі), натомість Андрія – Сілецькі Цибульчичі-Наливайчаки, Голдичі, Масниковичі346. На кінець XVI ст. власне їхні нащадки становили до половини усіх відомих на той час носіїв вказаного прізвища.

Джерела:
Смуток І. Перші документальні згадки про перемишльські роди гербу Сас (XIV-XVII ст.).
Смуток І. Вступ до генеалогії шляхти Самбірського повіту XVI – початку XVII ст. (шляхетські 
прізвиська) / І. Смуток. – Львів, 2008. – С. 223-225.

 

1. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, праворуч золота шестипроменева зірка.

Джерела:
– печатка Миська Тура і Міклаша Стецьковичів Сілецьких 1553 р. (Piekosiński F. Herbarz szlachty polskiej wieków średnich. – S. 218–219, n. 1264; Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 124).

2. На блакитному полі срібна стріла вістрям вгору над золотим півмісяцем, що лежить рогами догори, на кінцях якого дві золоті шестипроменеві зірки (герб Сас).

Джерела:
– Akta grodzkie i ziemskie. – Tom XVIII. – S. ХХІ.
– Wyrostek L. Ród Dragów-Sasów. – S. 121.
– Gajl T. Herbarz Polski. – S. 505.

Олег Однороженко // https://sigillum.com.ua/gerb/siletski-2/


Comments