Сенявські

Сенявські
Першим відомим представником родини Сенявських був львівський земський суддя Ґюнтер 
з Сеняви. Виходець з небагатого роду, він, користуючись особистою приязню короля Казимира 
Яґеллончика, у 1464 р. отримав в заставу село Добряни, а у 1468 – королівські села Гонятичі та 
Луб’яне. Земельні володіння Ґюнтера у Львівській землі поповнилися у 1482 р., коли той отримав 
від Казимира Яґеллончика дозвіл на викуп від Юрка Чебровського королівських сіл Юшківці, 
Трибоківці, Репехів та Любша, а також фільварку Кучалове в Княжому Полі (місцезнаходження 
невідоме)100.
Вищезазначені села, однак, не перейшли у довічну власність родини. Натомість історію 
землеволодіння Сенявських у Львівській землі традиційно пов’язують з Бережанами, які, починаючи 
з XVI ст. стали осередком маєтків роду. 23 грудня 1529 року, у львівському ґродському суді брати 
Сенявські (Александр, Миколай та Прокіп) поділили між собою дібра батька, галицького хорунжого 
Рафала101. Миколай Сенявський став власником сіл Бережани, Лапшин і Лісники102. Вже через рік, 
19 березня 1530 р., зусиллями нового власника, Бережани отримали німецьке право103. 31 травня 1533 р. Миколай отримав у пожиттєву заставу батьківські маєтки (зокрема, баковецьку державу 
з 6 селами)104. Станом на 1578 р., за даними дослідника Марека Плевчинського, до маєтностей 
Сенявських, якими на той момент володів син Миколая, руський воєвода Ієронім (фундатор бере­
жанського замку), належало 1 місто та 21 село105. За нашими підрахунками, згідно поборового 
реєстру 1578 р. до володінь усіх згаданих у документі Сенявських (Ієроніма, його брата Рафала і 
дружини останнього Катажини) належало 2 міста і 16 сіл106.

100 Sikora F. Sieniawski Gunter, właściwie Gunter, Guncerz z Sieniawy i Wojniłowa h. Leliwa (zm. ok. 1494) // PSB. – 
Warszawa; Kraków, 1996. – T. XXXVII/1. – Zesz. 152. – S. 118. 101 За поборовим реєстром Львівської землі 1517 р. у власності Рафала Сенявського перебували села Жабокруки, 
Бережани, Лісники, Гончарі, Трибоківці, Репехів, Сенява, Дубівці, Лапшин, Ходорківці (AGAD. ASK. – Dz. II. – 
Sygn. 20. – K. 611). 102 Plewczyński M. Sieniawski Mikołaj h. Leliwa (1489-1569) // PSB. – Warszawa; Kraków, 1996. – T. XXXVII/1. – 
Zesz. 152. – S. 123, 126-127. 103 Ibid. – S. 127. 104 Ibid.
105 Ibid. – S. 121. 106 Ієронім Сенявський, руський воєвода: місто Бережани; села Городиславичі (5 л.), Романів (4 л.), Підгородище 
(3 л.), Під’ярків (6 л.), Жуків і Дрищів (3 л.), Лісники (5 л.), Посухів (5 л.), Сільце (4 л.), Лапшин (10 л.), Гиновичі 
(5 л.), Потутори (5 л.); брат Рафал Сенявський: села Грибовичі (8 л.), Збоїська (3 л.); дружина Рафала Катажина: місто 
Сенява, села Ходорківці (7,5 л.), Сенява (5 л.) (Źródła dziejowe. – Warszawa, 1902. – T. XVIII. – Cz. I. – S. 62, 71-72, 75.76). 

Comments